Gek genoeg staat de gemeente Ede –pal naast De Hoge Veluwe- bekend als één van de gemeenten met de slechtste luchtkwaliteit. Onze pop-up redactie verdiepte zich de afgelopen weken in de oorzaken daarvan en één van de belangrijkste boosdoeners blijkt houtrook te zijn. We zijn benieuwd: hoeveel overlast is er in de rest van het land door het gebruik van houtkachels?  

Henk van Suffelen is longpatiënt en woont in het Gelderse Ede. Door de hoge concentraties fijnstof die er regelmatig bij hem in de buurt in de lucht hangen is hij soms zelfs genoodzaakt om binnen te blijven, vertelt hij in onze radio-reportage. “Ik heb het behoorlijk zwaar als er veel gestookt wordt of als mensen niet het goede hout in de kachel gooien.”

Luchtkwaliteit in Ede

Volgens Manon Vaal van GGD Gelderland-Midden kan een slechte luchtkwaliteit inderdaad effect hebben op de gezondheid. Ze doet al jaren onderzoek naar de luchtvervuiling in de regio en constateert dat houtrook een steeds groter aandeel is in de verontreiniging van de lucht in de regio. “Andere bronnen, zoals uitlaatgassen van verkeer, worden steeds schoner. Terwijl houtrook gelijk blijft of soms zelfs – zoals afgelopen winter – juist wat toeneemt omdat meer mensen kachels zijn gaan stoken.”

Oproep rookoverlast

Ervaar jij ook overlast door houtrook en wil je ons daar meer over vertellen? En doet jouw gemeente voldoende om de overlast aan te pakken? We horen we je ervaringen graag!

In 2016 maakten we ook al een uitzending over de overlast van houtkachels. Toen bleek uit een rondgang langs de GGD-en dat zij vonden dat de overheid meer maatregelen moest treffen om de overlast door houtrook tegen te gaan.

Teun van de Keuken hakt hout om zijn houtkachel te branden. /

Enquête GGD: Meer maatregelen nodig om overlast door houtrook tegen te gaan

Inmiddels is er een Schone Lucht Akkoord én moeten nieuwe houtkachels aan strengere eisen voldoen. Ook geeft de overheid door middel van een ‘stookalert’ aan wanneer de luchtkwaliteit zo slecht is dat het beter is om geen hout te stoken. Maar helpen al deze nieuwe maatregelen voldoende om de overlast ook daadwerkelijk tegen te gaan? En wie handhaaft er als de buren zich niet aan de regels houden?

Deel je ervaring over houtrook!

Ervaar jij ook overlast door houtrook en wil je ons daar meer over vertellen? En doet jouw gemeente voldoende om de overlast aan te pakken? We horen we je ervaringen graag!