Mensen die overlast ervaren door houtrook worden onvoldoende beschermd, dat stellen alle 25 GGD-en in Nederland in een enquête die uitgevoerd is door De Monitor. Ze pleiten allen voor meer maatregelen om overlast door houtrook tegen te gaan. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) sluit zich hierbij aan: ‘We gaan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu vragen om een handhaafbare beoordelingsmethode. Gemeenten hebben meer handvatten nodig en die moeten van het Rijk komen.'

Nu de dagen korter worden en de temperaturen dalen, ontsteken steeds meer huishoudens de open haard. Ongeveer 20% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). En niet zelden leidt dat tot overlastgevende situaties. Eén op de tien Nederlanders ervaart hinder van de buren die een houtkachel of open haard stoken, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

'Eén op de tien Nederlanders ervaart hinder van de buren die een houtkachel of open haard stoken'

Instanties kunnen echter weinig doen voor mensen die overlast door houtrook ervaren. Volgens het landelijk Bouwbesluit mogen mensen vanaf hun perceel geen hinder of schade voor anderen veroorzaken. Maar een probleem voor gemeenten is dat het lastig objectief vast te stellen is wat hinder is en wat het verband is tussen de hinder en de open haard of houtkachel van de buren. Ook zijn er geen normen vastgelegd die vaststellen wanneer houtrook schadelijk is.

Uitgelicht

Frans de Bree, de 'gecertificeerde neus' bij bureau Blauw /

Wat kan je doen tegen de rook uit de schoorsteen van je buurman?

En daar maken de GGD’en in Nederland zich zorgen over, want houtkachels stoten inmiddels bijna net zoveel fijnstof uit als al het wegverkeer in Nederland, blijkt uit cijfers van emissieregistratie.nl. Mensen die overlast ervaren door houtroken, worden dan ook onvoldoende beschermd, blijkt uit een enquete onder alle 25 GGD’en in Nederland. Allen antwoorden dat er meer maatregelen moeten komen, zoals het vastleggen van een luchtkwaliteitsnorm, het stellen van strengere eisen aan houtkachels of het aanwijzen van houtstookvrije buurten.

enquete

We legden de enquête resultaten voor aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Zij legt de bal weer terug bij de gemeenten: ‘Omdat bij deze problematiek plaatselijk grote verschillen bestaan, ben ik voorstander van de huidige lokale aanpak. Gemeenten kunnen nu op basis van het landelijke Bouwbesluit zelf optreden tegen houtrookoverlast,’ aldus de staatssecretaris.

‘Dat ben ik niet met haar eens,’ reageert Isabelle Diks, wethouder duurzame ontwikkeling in Leeuwarden namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Als de schoorsteen van de stoker de juiste lengte heeft en op de juiste plek staat, dan voldoet het aan het Bouwbesluit en kan je als gemeente verder niets meer doen. Terwijl de buren wel degelijk hinder ondervinden van de rook.’ De VNG gaat de staatssecretaris daarom alsnog vragen om handhaafbare beoordelingsmethoden. ‘Gemeenten hebben meer handvatten nodig en die moeten van het Rijk komen.'

ggd

Makers

Verslaggever