De Lelylijn, een snelle spoorverbinding van Lelystad naar Groningen, is een vurige wens in Noord-Nederland. Ook in de landelijke politiek is er veel steun. Maar als de noordelijke provincies die lijn willen, moeten ze van de Tweede Kamer wel 100.000 huizen bouwen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Noordelijke gemeenten, en dan vooral de Friese gemeenten, boden de afgelopen week flink tegen elkaar op. De ene gemeente riep ineens nog meer huizen te willen bouwen dan de andere. Deze woningwedloop hangt samen met de mogelijke komst van de Lelylijn. Over een nieuwe spoorverbinding tussen Lelystad, Emmeloord, Heerenveen, Drachten en Groningen wordt al lang gesproken.

100.000 woningen

Een Lelylijn moet de reistijd tussen de Randstad en de noordelijke provincies flink verkorten en heeft brede steun van landelijke politieke partijen. De Tweede Kamer heeft unaniem de noordelijke provincies opgeroepen om met een ‘Deltaplan voor het Noorden’ te komen. Concreet betekent het dat de noordelijke provincies 100.000 huizen moeten bouwen als ze een Lelylijn willen. Het moet de huizendruk in de Randstad verlichten.

ReportersNL

ReportersNL is de rubriek van Pointer op NPO Radio 1 over regionale onderzoeksjournalistiek. Met komende zondag Ton van der Laan van de Leeuwarder Courant over de Lelylijn en de woningbouw. Bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling Bettina Bock van de Rijksuniversiteit Groningen is ook te gast. 

Meer over ReportersNL.

ReportersNL

De woningwedloop richting de 100.000 huizen zorgt voor onrust in de noordelijke politieke arena’s, schrijft de Leeuwarder Courant. Want voor 1 mei moeten de provincies een plan bij de Rijksoverheid inleveren, tot onvrede van verschillende fracties in de Friese Provinciale Staten. Zij hebben voor de deadline geen tijd meer om erover te debatteren. De planning is krap maar “de Lelylijn is nu onlosmakelijk verbonden met extra woningen”, concludeert ook gedeputeerde Avine Fokkens in de krant.

Extra obstakels voor Lelylijn

Die woningbouwopgave zorgt voor extra obstakels voor de Lelylijn, want niet alle noordelijke gemeenten en provincies zijn het eens. Zo is de provincie Drenthe, dat al aan het spoor tussen Zwolle en Assen ligt, geen enthousiast supporter.

Ook staat niet elke gemeente te springen om meer woningen te bouwen, terwijl ze voor het Deltaplan plannen daartoe moeten aanleveren bij hun provincies. De gemeente Leeuwarden bood al 10.000 woningen aan bij het provinciebestuur, terwijl de gemeente Súdwest-Fryslân geen nieuwe bouwplannen inlevert. Uiteindelijk moeten de volksvertegenwoordigers in de gemeenteraden wel woningbouwplannen goed- of afkeuren. De interne politieke verdeeldheid in de noordelijke provincies maakt de kans op realisatie van de Lelylijn er dan ook niet groter op, zo concludeert de Leeuwarder Courant.

Komende zondag in Pointer (NPO Radio 1, 19.45) is Ton van der Laan van de Leeuwarder Courant te gast over de Lelylijn en de woningbouw. Bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling Bettina Bock reageert.

ReportersNL: De Lelylijn en de Friese woningwedloop

Makers