Met investeringen van meer dan een miljard euro die het Rijk samen met de NAM in een fonds stopte moet de provincie Groningen weer toekomstperspectief geboden worden na de gaswinning. Dat gebeurt via het Nationaal Programma Groningen, maar wordt dat geld wel goed besteed?

ReportersNL-De Groningse gasmiljoenen

Makers