*Sinds 2007 vielen er 6 doden na het verkeerd voorschrijven van het medicijn Methotrexaat. Dat medicijn is één van 23 medicijnen waarvan is vastgesteld dat ze bij verkeerd voorschrijven ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken. Sinds 1 januari 2012 zijn artsen en apothekers wettelijk verplicht de reden van voorschrijven op het recept te vermelden. Dat gebeurt in 2014 nog steeds niet.Niels Heithuis in gesprek met Ruud Coolen van Brakel, directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, Han de Gier, hoogleraar Farmaceutische Patiëntenzorg, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en D66 Tweede Kamerlid Pia Dijkstra. Reportages van Sander Bartling met nabestaanden van een Methotrexaat-slachtoffer, huisarts Eric Cremers en apotheker Marcel Bouvy.

Ruud Coolen en Han de Gier over patientveiligheid