De uitspraak van de geschillencommissie is klip-en-klaar: Ska kinderopvang had nooit contracten mogen verscheuren. De kinderopvang moet de kinderen van ten minste dertien ouders terugnemen. 

De afgelopen maanden dompelde Pointer zich onder in de wereld van de kinderopvang. Door een tekort aan pedagogisch medewerkers hebben veel kinderdagverblijven moeite om de roosters te kunnen bolwerken. Een enkeling wees zelfs kinderen de deur. Maar in het geval van Ska mocht dat niet, blijkt nu.

Hoe zat het ook alweer? Afgelopen juni zegde Ska kinderopvang zo’n 5 procent van de contracten met ouders (deels) op vanwege een tekort aan personeel. Ongeveer 200 kinderen uit Amersfoort verloren hierdoor per september hun plek bij de opvang.

'Geen overmacht'

Meteen na de aankondiging beraadde een club gedupeerde ouders zich op juridische stappen tegen de kinderopvangorganisatie, die in de regio Amersfoort de grootste is. Uiteindelijk dienden minimaal dertien gedupeerde ouders individueel een klacht in tegen Ska bij de geschillencommissie; een sneller en goedkoper alternatief voor een kort geding, maar wel met een heldere uitkomst: een bindende uitspraak.

Ouders willen naar rechter om stopzetten kinderopvang

Ouders willen naar rechter om stopzetten kinderopvang: 'Ik breng ze gewoon’

Van drie dagen opvang naar nul. Het dochtertje van Rik komt er bij Ska Kinderopvang per september niet meer in.

De geschillencommissie is duidelijk: dit had nooit mogen gebeuren. In alle gevallen die bij de redactie bekend zijn komt de commissie tot de conclusie dat er ‘geen sprake is van een rechtsgeldige opzegging/wijziging van de overeenkomst en derhalve de oorspronkelijke overeenkomst tussen de consument en de ondernemer ongewijzigd van kracht is’.

Verder stelt de commissie dat er ‘geen sprake van overmacht’ is en dat Ska eerder en anders had moeten anticiperen op de personeelstekorten in de sector. Het openen van een nieuwe locatie en het afsluiten van nieuwe contracten tot vlak voor de breuk past daar niet bij. En dus moet Ska de kinderen van deze gedupeerde ouders weer opvang bieden.

Belangrijk signaal

Een grote opluchting voor deze ouders, maar dat niet alleen. “Dit is tevens een belangrijk signaal richting andere kinderopvangorganisaties”, vindt Koos Dirksen, de man die de gedupeerde ouders bij elkaar bracht en het juridische proces van de meesten heeft begeleid. “De drempel voor contractopzeggingen ligt hoog. Het is heel belangrijk dat dat duidelijk is.”

Hoewel deze uitspraak niet betekent dat een tekort aan personeel nooit voldoende reden is voor het beëindigen van contracten, had Ska voldoende voorkennis om anders te kunnen handelen.

Onze klacht is gegrond verklaard, dus eigenlijk moeten ze haar per direct terugnemen

ouder Jolien van der Geugten

Ook Jolien van der Geugten is blij dat de commissie haar en andere ouders in het gelijk heeft gesteld. Van haar drie kinderen was alleen voor haar jongste dochter (4) geen plek meer bij Ska. “Per augustus werd haar contract eenzijdig opgezegd voor de maandag en donderdag. Dat voelde heel onrechtvaardig, want op die dagen moet zij nu mee haar broers ophalen van de buitenschoolse opvang en dan ziet ze de juf die ze zo leuk vindt, het poppenhuis waar ze zo graag mee speelt, maar zij mag er niet meer naartoe.”

Morgen gaat Ska met ouders in gesprek over de gevolgen van de uitspraak, maar volgens Jolien is het klip-en-klaar: "Onze klacht is gegrond verklaard, dus eigenlijk moeten ze haar per direct terugnemen.” Of dit ook is wat gaat gebeuren moet nog blijken. Ook blijft het vooralsnog gissen hoe het kinderdagverblijf – dat na de ingezette krimp nog steeds op zoek is naar personeel – de opvang gaat vormgeven. Tot nu toe is de organisatie onbereikbaar voor commentaar.

En de rest van 200 kinderen?

En alle andere kinderen? In principe staat het andere gedupeerde ouders, die zich nu wellicht gesterkt voelen, vrij om ook een klacht in te dienen bij de geschillencommissie. Maar ‘een eerdere uitspraak is geen garantie voor een toekomstige uitspraak’, laat een woordvoerder van de geschillencommissie weten. Daarbij moeten ouders eerst een officiële klacht indienen bij Ska zelf en in samenspraak naar een oplossing zoeken, voordat ze (uiterlijk een jaar na dato) de hulp inroepen van de geschillencommissie.

"Afdwingen is niet de ideale route", vindt Dirksen, ondanks het ‘succes’ van alle ouders die nu via deze route hun plek terugeisen. Liever komt Ska wat hem betreft zelf met een werkbare oplossing voor alle ouders. “Het personeelstekort lost zo gauw niet op, maar dit bewijst wel dat we de pijn van velen niet bij enkele ouders moeten neerleggen. We moeten met z’n allen accepteren dat iedereen nu misschien wat minder goede opvang heeft.”

In hoeverre de huidige uitspraak van de geschillencommissie invloed is op ouders die geen klachtenprocedure zijn gestart, moet nog duidelijk worden.

Kinderopvang in nood

Terugkijken: Kinderopvang in nood

Gaat dit over jou?

Ben jij jouw plek bij de kinderopvang kwijtgeraakt? Pointer komt graag met je in contact.

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek?

Elke week sturen we je onderzoeksverhalen, tips van de redactie, en verhalen die je nog van ons kan verwachten.

Makers