SP en VVD willen dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) optreedt tegen homeopaten die een onbewezen alternatief voor vaccineren aanbieden. Want dit is ‘pertinent foutieve en gevaarlijke informatie,' aldus kamerlid Henk van Gerven (SP). Mochten de bevoegdheden van de inspectie hiervoor niet toereikend zijn, dan moeten deze worden uitgebreid. Dat vragen zij van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In onze uitzending van afgelopen dinsdag lieten we zien dat deze middelen, homeopathische profylaxe genaamd, door tal van homeopaten, en door de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) wordt aangeboden als ‘aantoonbaar’ alternatief voor vaccineren, maar dan zonder vervelende bijwerkingen. De NVKP heeft de tekst over hp naar aanleiding van vragen van ons aangepast maar beveelt het nog altijd aan als alternatief voor vaccinatie.

Homeopathische korrels

HP wordt gegeven als homeopathische korrels die zijn besprenkeld met een eindeloze verdunning van de ziekteverwekker of een andere stof. Door de verdunning is de werkzame stof niet meer terug te vinden in de middelen. Maar volgens homeopaten wordt de werkzaamheid op ‘energetisch niveau’ overgedragen op de watermoleculen.

Uitgelicht

Bij Boiron in het Franse Brest wordt onder meer het homeopathisch middel Oscillococcinum gemaakt. / Foto: Fred Tanneau / AFP

De werkzaamheid van homeopathie: ‘De korreltjes die mijn moeder me gaf doen niets’

‘Inspectie moet ingrijpen’

In Nederland mogen voor homeopathische middelen geen medische claims worden gedaan omdat de werkzaamheid niet is aangetoond. De homeopaten doen een medische claim, onder meer door te stellen dat hp ‘aantoonbaar’ even goed werkt tegen infectieziekten als regulier vaccineren. Toch liet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) eerder aan De Monitor weten niet op te kunnen treden tegen de aanprijzing van hp door homeopaten omdat de middelen niet bij naam genoemd worden maar bij de algemene term ‘homeopathische profylaxe’. De inspectie: ‘Zolang er alleen in algemeenheden over homeopathische behandelingen en geneesmiddelen wordt gesproken, hebben wij geen mogelijkheden om te handhaven.’ Van Gerven begrijpt hier niets van: ‘Hier is toch niets algemeen aan? Er lijkt toch echt een medische claim gedaan te worden als het gaat om homeopathische profylaxe.’

De Reclame Code Commissie (RCC) kwam in tien zaken tot een ander oordeel dan de inspectie en vond dat de betreffende homeopaten de aanprijzing van hp van hun site moesten verwijderen omdat deze 'misleidend' en 'oneerlijk' zouden zijn. Slechts één van hen verwijderde de aanprijzing volledig van de website. De RCC stelde de inspectie op de hoogte van de zaken maar die zegt daar dus niets mee te kunnen. SP en VVD willen nu dat de inspectie alsnog optreedt tegen de betreffende homeopaten. En mocht zij die bevoegdheid niet hebben dan zou ze die moeten krijgen. Van Gerven: ‘Het lijkt me belangrijk hier snel meer duidelijkheid over te krijgen, het gaat immers om de gezondheid van vele kinderen.’

‘Dit product is geen vaccin, noch een alternatief voor vaccinatie’

In Canada staat sinds 2016 de volgende tekst verplicht op homeopathische middelen die worden aangeprezen als alternatief voor vaccinatie: ‘Dit product is geen vaccin, noch een alternatief voor vaccinatie. Er is niet aangetoond dat dit product infectie voorkomt. Health Canada raadt het gebruik bij kinderen af en adviseert dat uw kind alle routinematige vaccinaties krijgt.' De VVD wil van de staatssecretaris weten of een dergelijke waarschuwing ook in Nederland mogelijk zou zijn.

Desinformatie

Volgens D66-Kamerlid Antje Diertens wordt er veel desinformatie over vaccinatie verspreid. ‘Veel mensen raken daardoor in de war en gaan twijfelen over de noodzaak van vaccineren. Dat is zeer ernstig. Omdat het probleem van verkeerde informatie rond vaccinatie zo groot is, wil D66 eerst overzicht.’ Zij wil daarom snel met experts om de tafel om het probleem in kaart te brengen, want ‘uiteindelijk moet de vaccinatiegraad omhoog, en daar kunnen we niet te lang mee wachten.’ Na deze zogenoemde rondetafeldiscussie wil D66 met andere partijen in gesprek om te kijken ‘welke maatregelen nodig zijn om de verspreiding van desinformatie te stoppen of hinderen.’

Kijk hier de uitzending over vaccineren en homeopathie terug.

Makers