26 april 2020

Staatssecretaris: onderzoek gezondheidseffecten kantoortuin na uitzending De Monitor

“Ik ben bereid tot nader onderzoek.” Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageert op de Kamervragen die gesteld zijn na de uitzending van De Monitor eind februari over werken in een kantoortuin. Daaruit blijkt dat werken in een open kantoorruimte met meer dan acht collega’s kan leiden tot allerlei klachten, die uit kunnen monden in verzuim. Deskundigen vinden de reactie van van Ark maar mager. En nu is er ook nog corona.

Voor ons eerdere onderzoek naar werken in een kantoortuin deden we een rondgang onder ruim negentig bedrijfsartsen. Meer dan negentig procent zei dat werknemers die bij hen komen de kantoortuin als één van de redenen van hun verzuim noemen. Werknemers noemen geluidshinder en concentratieverlies als belangrijkste oorzaken van de klachten. Die uiten zich voornamelijk in vermoeidheid en stress. Ruim een derde van de ondervraagde bedrijfsartsen zegt dat de werknemers burn-out noemen als gevolg van het werken in de kantoortuin.

De staatssecretaris werd in reactie op onze uitzending gevraagd of ze bereid is onderzoek te doen naar de effecten van werken in een kantoortuin op de gezondheid en welbevinden van werknemers. Het antwoord is ja. Van Ark reageert schriftelijk op de Kamervragen: “Ik wil meer zicht krijgen op de situatie in Nederland en ben dus bereid tot nader onderzoek. Om die reden zal ik de mogelijke effecten op gezondheid en welzijn van het werken in kantoortuinen gaan monitoren via de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Dit thema wordt meegenomen in de eerstvolgende vragenlijsten.” Deze enquête wordt sinds 2003 uitgevoerd door TNO en CBS, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Jaarlijks worden tienduizenden mensen die in Nederland wonen en werken ondervraagd over hun werksituatie.

“De kantoortuin na corona maakt de discussie wel anders.”

FNV

FNV en PvdA ontevreden

PvdA-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk stelde de Kamervragen. Hij is niet tevreden met de reactie. “We zijn totaal het bos in gestuurd. Opnemen in de NEA is het enige dat we krijgen. Ja, het is erkenning van het probleem, maar politiek gezien is het ieniemienie.” Ook de FNV vindt de reactie mager. “Vragen in de NEA toevoegen is één, maar wat gaat ze daar dan mee doen?”, vraagt beleidsadviseur Veilig en Gezond Werken Beater van der Velden zich af. “Want er liggen al allerlei onderzoeken klaar en daar wordt nu ook niks mee gedaan door haar.” De vakbond kijkt ook vooruit: “De kantoortuin na corona maakt de discussie wel anders. Zo mager kan de reactie niet blijven.”

Eigen wetenschappelijk onderzoek

Wim Pullen, de directeur van het kenniscentrum Center for People and Buildings, zegt desgevraagd in een reactie: “Onderzoek is nodig en goed. Maar of het onze inzichten zal vergroten is de vraag.” Pullen wil zelf wetenschappelijk onderzoek doen naar het werken in de kantoortuin. Hij is daarover in gesprek met twee andere onderzoekers uit onze uitzending: Erwin Speklé, senior ergonoom bij ArboUnie en cognitief psycholoog Stefan van der Stigchel. “Ik probeer hier ook de NVAB, de beroepsvereniging van bedrijfsartsen te interesseren. Tot op heden zonder resultaat. Die moeten mijns inziens wel meedoen.”