In Nederland zijn de zorgverzekeraars sinds 2006 verantwoordelijk voor de inkoop van geneesmiddelen. Zij hebben de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat zorg betaalbaar blijft. Maar het inkoopbeleid vergroot het risico op geneesmiddeltekorten zeggen twee wetenschappers tegen Reporter Radio. En apothekers en patiënten staan in de kou.

Frank de Ligt, apotheek Holendrecht Amsterdam

Gevolgen

Patiënten verwachten van hun apotheker een oplossing als het middel dat ze normaal gebruiken er niet is. Maar apothekers hebben door de tekorten veel problemen met zoeken naar een alternatief. Patiënten moeten vaker wisselen van medicijn, soms zelfs bijbetalen en ze worden er onzeker van. En omdat de zorgverzekeraars het probleem aan de apothekers overlaten, schieten die er financieel bij in.

Toen de zorgverzekeraars de inkoop van de apothekers en groothandels overnamen, daalden de kosten van generieke medicijnen in de periode 2008-2011 met 300 miljoen euro. Dat geld kwam ten goede aan de zorg. Alleen de zorgverzekeraars gaan door, ze houden de druk op de fabrikanten hoog, de prijzen dalen en de tekorten lopen al zeven jaar op.

Cijfers

In 2013 werd de Geneesmiddeltekortencommissie in het leven geroepen, dus het probleem is bekend. Maar sindsdien is het aantal tekorten niet af- maar toegenomen blijkt uit cijfers van de apothekersvereniging KNMP.

Uit Data en Feiten 2020 van de Stichting Farmaceutische Kengetallen: in Nederland zijn er precies 2000 openbare apotheken. Zij hebben gemiddeld 7300 patiënten. In 2019 werd er aan farmaceutische zorg 4,5 miljard uitgegeven, dat is een stijging van 1,9% tov 2018.

De meeste geneesmiddelgebruikers zijn verzekerd bij Zilveren Kruis, op nummer twee staat VGZ, dan CZ en op vier Menzis. In het inkoopbeleid van Zilveren Kruis/Achmea en VGZ zijn er tussen de 800 en 1200 geneesmiddelen preferent (aangewezen als voorkeursmedicijn). Bij Menzis en CZ zijn dat er ongeveer 150. Van de 7,5 miljoen mensen die geneesmiddelen gebruiken stapte 5,3% over van zorgverzekeraar.

De overheid is grip op geneesmiddelenvoorziening kwijt