De grond is al gekocht en de bouwplannen lagen al klaar. Maar toch ging het plan om 70 extra verpleegzorgplekken in Schiedam te bouwen niet door. En dat terwijl er juist een groot tekort aan dit soort plekken is. 

De kwaliteit van de zorg voor mensen met dementie komt steeds verder onder druk te staan. De wachtlijsten voor deze ouderen, die vaak intensieve zorg nodig hebben, lopen op. En ook de realisatie van nieuwe verpleegzorgplekken voor deze mensen ligt achter op schema. Deels komt dit door de stijging van de bouwkosten, maar ook door een verandering in beleid, waardoor het voor zorgondernemers een te groot risico is om in nieuwe plekken te investeren.

Mantelzorger Wytske (71)

Wachten op verpleeghuisplek als het thuis niet meer gaat: mantelzorger Wytske boos over beleid minister Helder

Zeventiger Geb heeft vasculaire dementie, zijn vrouw Wytske zorgt thuis voor hem. Wytske vreest dat als het thuis niet meer gaat, opname in een verpleeghuis niet mogelijk is.

40.000 erbij

Volgens minister Helder van Langdurige Zorg en Sport moet er voor 2030 zo’n 40.000 verpleegzorgplekken bij gekomen zijn. Voorlopig lijkt het er echter op dat dit er minder dan de helft zullen zijn. Dit komt onder andere omdat het maken van deze plekken inmiddels zoveel haken en ogen heeft, dat het voor zorgondernemers bijna onmogelijk is om uit te breiden.

Een van de zorgondernemers die tegen dit probleem aanloopt is de Frankelandgroep uit Schiedam en Vlaardingen. Het plan om 70 nieuwe intramurale plekken (dat zijn oa. geclusterde woningen of woningen in een verpleeghuis) te realiseren viel in duigen door de gestegen bouwkosten in combinatie met de verlaging van de vergoeding voor huisvesting (NHC) door de overheid. Dat maakt het investeringsrisico voor ondernemers onverantwoord groot. “Daardoor komt de zorg voor onze doelgroep, ‘de gewone Schiedammer’ die straks intensieve zorg nodig heeft, in het gedrang”, vertelt Pepita Breugem, bestuurder van de Frankelandgroep. “Deze woningen worden onbetaalbaar voor mensen met een modaal inkomen of minder. Zij kunnen dan niet meer terecht.”

Oproep

Voor ons onderzoek naar dementiezorg onder druk onderzoeken we waardoor het komt dat er te weinig verpleegzorgplekken voor dementerende ouderen zijn en waarom het bijbouwen niet lukt. Daarom willen we graag met zorgondernemers, regionale zorgpartijen en woningcorporaties in contact komen die hiermee bezig zijn en horen we graag waar zij tegenaan lopen.

Geclusterde woningen

Minister Helder wil dat de (intensieve) zorg voor dementeren ouderen zoveel mogelijk thuis aangeboden wordt. Maar die zorg is nog nauwelijks te organiseren wanneer de woningen niet dicht bij elkaar zijn. Daarom is de bouw van geclusterde woningen voor intensieve zorg belangrijk volgens Breugem: “We kunnen bij mensen thuis in de wijk niet dezelfde zorg bieden als bij geclusterde woningen. Dat is onhaalbaar vanwege personele inzet, wat ook weer zorgt voor een grote mentale druk op onze medewerkers. Bovendien is die zorg niet voor iedereen geschikt.”

Voor mensen waarbij het thuis wonen echt niet meer gaat, wordt vanwege de wachtlijsten vaak een noodoplossing gezocht. Breugem: “We zien dat mensen in een crisissituatie in een ander verpleeghuis dan hun keuze terechtkomen en daar dan moeten blijven. Zolang we niet bij kunnen bouwen, kunnen we niet al onze wachtenden meer zelf helpen. En dat wordt alleen nog maar erger, want de wachtlijst loopt steeds verder op en over 5 jaar komt de vergrijzingsgolf op gang in onze regio.”

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek?

Elke week sturen we je onderzoeksverhalen, tips van de redactie, en verhalen die je nog van ons kan verwachten.

Makers