‘Wij hebben tijdens het laatste levensjaar van onze vader ervaren hoe een buitenstaander zich als zogenaamde vriend overal in wurmde en op die wijze zelfs de volledige regie over mijn vader in handen kreeg.’ Dit schrijft Jolanda ons nadat ze de uitzending heeft gezien over ons onderzoek Wilsonbekwaam.

We krijgen tientallen reacties van familieleden die zich herkennen in de uitzending en die zich woedend en machteloos voelen omdat ze het gevoel hebben dat ze niets kunnen doen om in te grijpen. Er zitten twee opvallende tips over de rol van notarissen bij.

We bellen eerst met Jolanda. Ze vertelt ons het verhaal van haar inmiddels overleden vader. Haar vader ontmoette bij de duivenvereniging een man die steeds vaker bij hem thuis kwam.

Contactpersoon

Jolanda vertelt: ‘De man weet zich binnen een paar jaar binnen te dringen in het leven van mijn vader. In het begin waren we nog blij met het contact omdat hij ook met mijn vader mee ging naar ziekenhuisafspraken. Maar langzaamaan komen mijn broer en ik erachter dat deze man ook de contactpersoon is geworden in het medisch dossier van mijn vader.’

Uitgelicht

Nicole / De Monitor

Nicole vindt dat haar vader financieel wordt uitgebuit door vrienden

De vader van Jolanda heeft longkanker. Op de dag dat hij geopereerd wordt wachten Jolanda en haar broer uren in het ziekenhuis. Na vijf uur hebben ze nog geen arts gesproken. ‘Ik ben maar naar de dokter toegestapt. Toen bleek dat de dokter allang had gebeld. Hij had doorgekregen dat hij niet de kinderen moest bellen maar die nieuwe vriend van mijn vader. Die was tenslotte de contactpersoon.’

Buitenspel

Als Jolanda haar vader vraagt waarom zij en haar broer niet als contactpersoon vermeld staan, barst haar vader in huilen uit. ‘Het was duidelijk dat hij onder druk werd gezet, maar hij liet ook weten te kiezen voor zijn vriend en niet voor ons. Ondertussen had haar vader ook een volmacht getekend voor de man en waren Jolanda en haar broer volledig buitenspel gezet. Daarna besloot ik mij terug te trekken. Het contact werd minder. Ik was woedend op mijn vader dat hij die man bleef gehoorzamen. Ik weet nog dat ik in die periode alleen maar kon huilen.’

Een jaar later overlijdt de vader van Jolanda. ‘Ik heb 6 weken voor zijn dood nog contact gehad. Het bleek dat hij naar een hospice was gebracht maar dat was ons niet gemeld. Na zijn overlijden zijn we niet gebeld door de vriend van mijn vader. We lazen in een rouwadvertentie waar hij lag opgebaard. Ik ben niet naar de begrafenis geweest. Ik wist dat het alleen maar een show zou worden van die nieuwe vriend. Ook een groot deel van de familie is niet gegaan.’

Uitgelicht

Cashopname bij de bank / De Monitor

Er verdween een half miljoen naar de nieuwe vriendin van demente vader

‘Twee weken voor zijn overlijden heeft die vriend met mijn vader bij de notaris het testament laten veranderen waarbij wij onterfd werden. Iets wat wij emotioneel erger vonden dan het geld, want mijn vader was op papier niet bemiddeld.’ Jolanda vraagt zich af of dit zomaar mag. ‘Zou een notaris niet meer zicht moeten hebben of iemand die terminaal is nog wel dit soort beslissingen mag nemen? Mijn vader was zeker wilsbekwaam, maar het feit dat je zo ziek bent en je weet dat je gaat sterven, maakt je toch kwetsbaar en beïnvloedbaar. Hoe wilsbekwaam ben je daardoor eigenlijk nog?

Rol notaris

We krijgen na de uitzending een nog een opvallende tip over de rol van een notaris. Kees mailt: 'Mijn oom die in 2011 is overleden, is door buren en een achterneef min of meer onder druk gezet, om zijn testament te wijzigen.’ Kees is één van de volle neven van deze oom. Zijn oom leefde destijds alleen en had geen kinderen. Een tijdlang zorgden de ouders van Kees voor hem, maar de zorg werd ze door ouderdom te zwaar.

'Mijn oom die in 2011 is overleden, is door buren en een achterneef min of meer onder druk gezet om zijn testament te wijzigen.’

‘Vanaf dat moment gingen de buren van mijn oom zich heel erg met hem bemoeien, samen met een achterneef’, vertelt Kees. 'De achterneef werd ineens heel erg close met de buren. Mijn oom sprak altijd heel negatief over de buren, omdat hij ze veel te opdringerig en te nieuwsgierig vond. Ik had ook geen goede indruk van ze. Als ik daar was, waren die buren er ook vaak en dan begonnen ze over zijn spullen te praten. Dat doe je toch niet! De buurvrouw begon ook onze familie zwart te maken bij mijn oom, terwijl mijn ouders altijd voor hem hadden gezorgd.’

Testament gewijzigd

Na zijn overlijden bleek dat twee weken daarvoor een testament bij de notaris was opgemaakt. Daaruit blijkt dat de buren de inboedel zouden erven. Kees: ‘Zij kregen de schilderijen, fotoalbums, alles eigenlijk. Plus 5000 euro. Ik vertrouwde het helemaal niet.’ Dan blijkt ook dat de achterneef was aangesteld om de erfenis af te handelen.

Kees belt de notaris van zijn oom en vertelt dat hij de boel niet vertrouwt. Hij vindt dat de notaris niet goed heeft gehandeld en zijn signalen negeert. ‘Zijn taak is toch om te controleren of mijn oom onder druk staat van anderen? Hoe kan het dat twee weken voordat mijn oom overlijdt, het testament wordt aangepast? Waarom hadden zijn ineens de bankpassen en alle bankafschriften in huis? Mijn hele familie heeft twijfels en denkt dat zij slechte bedoelingen hebben. De notaris had ons uit moeten nodigen om erover te praten, maar heeft dat niet gedaan.'

Makers