De Gelderse gemeente Montferland wil het bedrijventerrein bij het dorp Azewijn uitbreiden. Dit om de werkgelegenheid en de leefbaarheid in de regio te verhogen. De wethouder zet door ondanks kritiek van de provincie en omwonenden die de bouw van grote blokkendozen vrezen. ‘We zien werkelijk niet wat de meerwaarde is.’ 

‘Azewijn raakt ingesloten door 84 voetbalvelden aan dozen van 22 meter hoog,’ vertelt Sandra Braam over de uitbreiding van het bedrijventerrein in haar dorp, tegen de Duitse grens bij Doetinchem. Met lichte verontwaardiging in haar stem spreekt ze de Gemeenteraad toe namens de dorpsraad op 2 december. ‘Kilometerslang lint van horizonvervuilende blokkendozen. Laat dat even op u inwerken.’

‘Nee tegen DocksNLD 2’

Zo’n kleine honderd bewoners, waarvan de meesten fel gekant zijn tegen de plannen van de wethouder, applaudisseren als ze haar betoog voor de wethouder afsluit met: ‘U maakt Azewijn kapot. Doe het alstublieft niet.’ Met de beoogde uitbreiding van het bedrijventerrein DocksNLD verwachten omwonenden nog meer verkeer, overlast en landschapsvervuiling. ‘Nee tegen DocksNLD 2’ staat er dan ook te lezen op het kanariegele spandoek in de zaal.

We spreken een andere bewoner tijdens de pauze van het raadsdebat: ‘Wat er nu aan bedrijventerrein ligt, is al enorm groot. Het is doorgetrokken vanuit ’s Heerenberg, dat konden we enigszins begrijpen.’ Maar voor de uitbreidingplannen om naast de bestaande 26 hectare nog eens 45 hectare bedrijventerrein aan te leggen, toont deze bewoner weinig begrip.

‘De gemeente wil het terrein doortrekken tot achter ons huis’, vertelt hij aan De Monitor. ‘Het plan achtervolgt ons al 3 jaar en het doet heel veel met je. Je bent er continu mee bezig: moeten we ons huis opknappen of niet? Kunnen we überhaupt blijven, of moeten we straks weg? Als het bedrijventerrein er komt, dan denk ik niet dat we kunnen blijven.’

Werkgelegenheid en leefbaarheid

Wethouder Walter Gerritsen laat weten dat de uitbreiding juist van groot, economisch belang is voor de gemeente. ‘We doen het voor werkgelegenheid en voor de leefbaarheid van de regio. Als er werkgelegenheid is, is er woningbouw nodig want je moet mensen onderbrengen. Het trekt jeugd aan en meer werkenden. We zitten hier in een gebied tegen de Achterhoek aan dat aan het vergrijzen is. Het is dus heel belangrijk dat we deze ontwikkelingen doorzetten.’

Zorgen over uitbreiding

‘Wij maken ons zorgen over de uitbreiding van Docks NLD’, verklaart dorpsbewoner Sandra Braam. ‘Want dat betekent dat er straks nog meer grote vrachtwagens rijden, meer luchtvervuiling is, meer geluidsoverlast en een toename van de stikstof- en CO2-uitstoot. De werknemers komen straks vooral uit het buitenland.’

‘Wij zien werkelijk niet wat de meerwaarde is

Sandra Braam, inwoner Azewijn

Ze vervolgt: ‘Wij zien werkelijk niet wat de meerwaarde is van DocksNLD 2 voor ons dorp en de bewoners.

Sandra Braam vindt het voorbarig om een nieuw bedrijventerrein aan te leggen, terwijl er nog grond braak ligt op het bestaande bedrijventerrein, dat in 2016 werd gebouwd.

De gemeenteraad beslist op 19 december in de raadsvergadering over het vaststellen van de zogeheten structuurvisie over DocksNLD, waarin de plannen voor het nieuwe bedrijfsterrein staan beschreven. Bewoners wijzen erop dat er nog geen milieutoets is uitgevoerd, terwijl dit wel zou moeten. Wethouder Gerritsen stelt dat die milieutoets prima in een later stadium uitgevoerd kan worden.

Provincie: huiswerk voor de gemeente

‘De provincie is kritisch op de plannen voor uitbreiding van het bedrijventerrein,’ laat een woordvoerder van de provincie Gelderland in een schriftelijke reactie weten. ‘Door de structuurvisie in procedure te brengen loopt Montferland op de troepen vooruit.’

Volgens de provincie past de uitbreiding niet binnen de huidige afspraken in het Regionaal Programma Werklocaties van de regio Arnhem-Nijmegen. ‘Er zijn nog veel zaken die de gemeente moet uitwerken, zoals het onderzoek naar de bereikbaarheid van het terrein en de aansluiting op de haven van Emmerich. Kortom: de gemeente heeft nog veel huiswerk te doen.

Makers

Verslaggever / Redacteur