In Nederland hebben 72 veehouderijen vorig jaar meer fijnstof uitgestoten dan wettelijk is toegestaan. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het aantal veehouders dat de norm overschrijdt, loopt op. In 2014 stonden er 5 veehouders minder op de lijst. Absolute koploper op de lijst is de gemeente Nederweert. Daar halen 18 veehouders de norm niet.

Tipgever Coen van den Boom uit Nederweert maakt zich druk om de uitstoot in zijn gemeente en stuurt ons een mail. ‘De gemeente Nederweert is al jaren (mede) koploper als het gaat om de dichtheid van de veestapel, fijnstof en stankoverlast.’ We zoeken uit waar de bedrijven die de norm overschrijden staan, en hoeveel er in de achtertuin van Van den Boom staan.

Bedrijven die zijn opgenomen in de lijst van de NSL veroorzaken een overschrijding (of dreigen die te veroorzaken) van de norm voor fijnstof van 50 microgram per kubieke meter lucht. Die norm mag maximaal 35 dagen per jaar worden overschreden.

Kaart NL

Nederweert spant dus de kroon, gevolgd door Venray (8), Barneveld (7), Asten en Ede (beide 6), en nog een aantal gemeenten met allen 4 of minder overschrijdingen.

In een straal van 1 kilometer rond de woning van Van den Boom staan 12 veehouderijen waarvan er 2 te veel uitstootten in 2015.

Luchtwassers

Van den Boom verbaast zich niet over het hoge aantal overschrijdingen in zijn gemeente. Volgens hem heeft dat onder meer te maken met fout gebruik van zogenoemde luchtwassers. Die apparaten worden op stallen gemonteerd om ammoniak en fijnstof uit de lucht te halen. Uit recent onderzoek van de gemeente bleek dat van 15 gecontroleerde bedrijven, in 6 gevallen de luchtwassers niet naar behoren functioneerden. Van den Boom: ‘Er worden luchtwassers niet goed gereinigd, staan uit of zijn defect. Met als gevolg: meer uitstoot en meer overlast.’

Van den Boom gelooft niet dat het probleem van de fijnstofuitstoot met techniek is op te lossen. Hij vindt dat Nederweert te veel dieren heeft. Als voorbeeld noemt hij het aantal legkippen. Ook hier is de gemeente Nederweert een absolute koploper. Nergens groeide het aantal legkippen zo hard de afgelopen jaren als in Nederweert. In 2011 kende de gemeente nog 1,7 miljoen kippen, in 2015 waren dat er al 2,9 miljoen. Een groei van 67 procent in 4 jaar tijd.

Makers