In onze uitzending over de Megastallen lieten we zien hoe de scharrelkip voor veel uitstoot van fijnstof zorgt en daarmee slecht is voor de volksgezondheid. We kregen veel reacties en wat ons opvalt is dat gezworen vijanden allemaal wel iets wisten te waarderen of te bekritiseren.

Zo liet Wakker Dier tijdens de uitzending haar afschuw blijken over de kooikip. Dat is een kip die niet uit de kooi mag - een systeem dat als dieronvriendelijker te boek staat dan de scharrelstal. Aan de andere kant zorgt de kooikip wel voor ontzettend veel minder fijnstof. Goed voor het milieu, de omgeving en het personeel. Toch was Wakker Dier tevreden over de laatste verkoper in de uitzending die vertelde: we moeten het doen met minder beesten.

Wakker Dier

Een aantal pluimveehouders was weer tevreden dat de Dierenbescherming, en een paar noemen dan in één adem door ook Wakker Dier, kritiek kreeg. Want de Dierenbescherming vertelt wél over het dierenwelzijn, maar niet over de uitstoot van fijnstof. Een aantal betrokkenen uit de sector vroeg op Twitter om de terugkeer in de supermarkt van het kooiei. Aan de andere kant werd door deze groep wat gemopperd over de mensen die in onze uitzending klaagden over hun gezondheid, mede verergerd door kippenstallen in de buurt.

Ook in de politiek kregen we van meerdere kanten reacties. Zo hadden we een retweet van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, terwijl de VVD blij was met ‘het echte verhaal’ over het kooiei.

Biologisch

Er was ook kritiek. De belangrijkste is dat we te kritisch zijn op het biologische ei. Wij vertellen dat een biologisch ei niets zegt over het milieu. Maar men wijst ons op andere elementen die wel goed zijn: minder transport van voeding, minder of geen gebruik van kunstmest, geen of minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen, etcetera.

Anderen vonden dat het probleem van de scharrelkippen wel erg op het bordje van de biologische houderij terecht kwam. Er zijn miljoenen meer scharrelkippen dan biologische kippen. Het probleem ligt volgens hen dus bij de scharrelkippen die het hele etmaal binnen zitten. Bovendien zijn er andere oplossingen:

Op mijn bedrijf met 4000 Biologisch-dynamische kippen strooien we snijmais in de scharrel ruimte. Doordat de snijmais vochthoudend is bindt dit het fijnstof. Dat kan in scharrelstallen ook.

Gerjan Slingenbergh

Ook zijn er mensen die geloven dat wij dierenwelzijn willen inleveren ten bate van het milieu. Dat is overigens niet zo.

Voor het fijnstofprobleem moet een oplossing gezocht worden die niet ten koste gaat van het moeizame, na decennia bereikte stapje in het beetje dierenwelzijn.”

Cor Bastinck

Makers

Verslaggever