Jaarlijks treden er om verschillende redenen veel wethouders af: integriteitskwesties, een verharde bestuurscultuur. Samen met studenten van de Universiteit van Amsterdam en de ReportersNL-mediapartners hebben we onderzoek gedaan naar wethouders die om politieke redenen het veld moesten ruimen.

Wethouders die de eindstreep niet halen

Lees ook het nieuws artikel:

Afgetreden wethouders

Wethouder zijn wordt te zwaar, ‘meer wethouders nodig’

Makers