12 november 2018

5 miljoen mensen kunnen volgend jaar afvallen via basisverzekering

Bekijk meer artikelen over: Gezondheid en zorg Bekijk meer artikelen over: Obesitas

Rond deze tijd valt het polisblad van de zorgverzekering weer  bij iedereen in de brievenbus. Hierin is te lezen wat de veranderingen zijn in de basisverzekering voor 2019. Dit jaar is een opvallende verandering te lezen. Er wordt een nieuwe behandeling vergoed: de gecombineerde leefstijlinterventie (de GLI).  

Zo staat er in het polisblad van Interpolis:

‘De gecombineerde leefstijlinterventie is een programma gericht op het verlagen van de gezondheidsrisico's van uw gewicht. Hierbij krijgt u begeleiding bij het verbeteren van uw eetgewoontes, het verhogen van uw bewegingsactiviteit en het vasthouden van deze gewoontes als duurzame gedragsverandering. Dit programma duurt twee jaar.’

Wat is dit voor behandeling en waarom zit het nu in de basisverzekering? We bellen het Zorginstituut. Dit instituut bepaalt of een behandeling in de basisverzekering mag komen. Een woordvoerder vertelt ons dat de gecombineerde leefstijlinterventie gebaseerd is op drie pijlers: voeding, beweging en gedragsverandering. Om gewicht te verliezen en gezonder te gaan leven is het belangrijk om alle drie de factoren aan te pakken, aldus de woordvoerder. Alleen naar een diëtist gaan, werkt niet.

Zorgverzekeraars

Het Zorginstituut heeft al in 2009 het standpunt ingenomen dat de gecombineerde leefstijlinterventie vergoed zou moeten worden vanuit de basisverzekering. Hoe kan het dat het nu pas in de polis staat? Het Zorginstituut heeft in 2010 gekeken of de GLI ook werd aangeboden. Dit bleek helemaal niet het geval. Dit kwam omdat zorgverzekeraars de zorg niet hadden ingekocht. Het was onduidelijk wat ze moesten inkopen. Het Zorginstituut heeft daarna duidelijker omschreven waar een GLI aan zou moeten voldoen. Dit heeft geresulteerd in een duidelijker programma waardoor de zorgverzekeraars konden gaan inkopen.

Waarom zit deze behandeling in de basisverzekering? Je zou kunnen zeggen dat het een preventieve behandeling is. Mensen met overgewicht zijn niet ziek. En preventie hoort strikt genomen niet in de zorgverzekeringswet thuis. De woordvoerder vertelt dat dit inderdaad klopt maar dat in dit geval een uitzondering is gemaakt: ‘We weten allemaal dat overgewicht en obesitas chronische ziektes zoals hart- en vaatziekten en diabetes type 2 veroorzaakt. We proberen met de GLI eerder in te grijpen, dus voordat mensen ‘echt’ ziek worden. Je kunt het vergelijken met de 20-weken echo bij zwangere vrouwen. Deze vrouwen zijn natuurlijk niet ziek en hebben geen zorgvraag maar de minister vond het toch belangrijk om deze zorg in de basisverzekering te vergoeden omdat het veel leed (en zorgkosten) kan voorkomen.'

5 miljoen mensen

Nu de GLI ook daadwerkelijk in de polis voor volgend jaar beschreven staat, is het afwachten hoeveel mensen aanspraak willen maken op deze zorg. Volgens de Zorgautoriteit (het instituut dat over de kosten en de kwaliteit van de zorg gaat, red.) komen in Nederland potentieel vijf miljoen mensen in aanmerking. Het budget voor volgend jaar dat door het ministerie van Volksgezondheid is gereserveerd is zesenhalf miljoen, de jaren daarna structureel negen miljoen euro. De kosten van de GLI zijn 780 euro per patiënt voor twee jaar. Simpel gezegd houdt dit in dat iedere huisarts één tot twee patiënten per jaar mag doorsturen.

Auteurs

O.J.

Odette Joosten

Verslaggever