Woningnood of niet, het groen is heilig in veel provincies. Maar dat lijkt te veranderen.

Nu ligt er nog grasland aan de kaarsrechte weg door de polder bij Wilnis. Maar over paar jaar staan hier 650 hagelnieuwe woningen midden in de weilanden. En die stap is bijzonder, want ook hier in de provincie Utrecht heerste er een taboe op bouwen in het groen.

Woningbouw in Wilnis

Partijen voor bouwen in het groen

Maar groen is niet meer heilig, zo blijkt in aanloop naar de verkiezingen voor provinciale staten. Tot nu toe was het beleid nog helder: sloop gerust verpauperde bedrijventerreinen, bouw oude schoolgebouwen om, timmer grauwe kantoren uit de jaren tachtig om tot appartementen. Maar laat agrarische grond ongemoeid. Zo stelt de provincie Utrecht nu nog dat meer dan 90 procent van nieuwe huizen moet komen in bebouwd gebied.

De woningnood is alleen groot geworden. Zelfs GroenLinks, nu groot vertegenwoordigd in de provincie Utrecht, is neutraal over bouwen in weilanden. Ook de Partij voor de Arbeid (PvdA), een coalitielid in Utrecht, heeft een uitgesproken standpunt. “Het belang van woningzoekenden weegt even zwaar als het beschermen van het buitengebied”, schrijft de partij. 

Zelfs de boerenpartij BBB in Utrecht staat niet negatief tegen het opofferen van boerenland voor woningbouw. Liever niet, vertelt het pamflet, maar de woningnood vraagt om handelen. De partij wil bijvoorbeeld extra woningen op het platteland, zodat jongeren er kunnen blijven wonen en werken.

PVV en FvD als natuurpartijen

Die lijn volgen de meeste partijen: niemand wil het en bij voorkeur hoeft het ook niet, maar soms wel. Nood breekt wet. In Utrecht is alleen de Partij voor de Dieren "helemaal niet mee eens" met bouwen in het groen, volgens de schaal van het Kieskompas.

Hoe zit het in andere provincies? Opvallend is dat juist linkse partijen vaak vinden dat we soms groen moeten opofferen, dat geldt vooral voor de PvdA. De PVV is in meerdere provincies juist tegen en met name Forum voor Democratie (FvD) wijst bouw in het groen structureel af.

En in uw provincie? Zie hieronder het overzicht, standpunten zijn gebaseerd op het Kieskompas.

Zuid-Holland


Voor bouwen in het groen: 
PVV -  BVNL - SGP - 50plus - VVD - BBB - SP - ChristenUnie - JA21 - CDA

Tegen bouwen in het groen:
GroenLinks - FvD - AWP - Volt  - PvdA - D66 - Goud - PvdD

Neutraal: Denk

.

Noord-Holland

Voor bouwen in het groen: 
AWP - BVNL – CDA – JA21- Volt – PvdA – Piratenpartij - PVV – VVD – Denk - 50plus - NNH -OPNH

Tegen bouwen in het groen:
FvD – Code Oranje – GroenLinks – ChristenUnie – D66 – SP – PvdD

Neutraal: BBB - SVP

.


Utrecht:

Voor bouwen in het groen:
BVNL – D66- CU - BBB- PvdA- CDA- SGP- VVD - U26 - PVV- 50plus

Tegen bouwen in het groen:
FvD – Volt – Ja21 - PvdD - SP- ZWIZ

Neutraal: GroenLinks


Flevoland:

Voor bouwen in het groen: 
VVD – SGP – BVNL - PvdA – D66 - JA21 – 50plus - SP - CDA -SLF -KF

Tegen bouwen in het groen:
GroenLinks – PVV – PvdD – FvD

Neutraal: ChristenUnie - BBB


Friesland:

Voor bouwen in het groen:
VVD – BVNL - SP – 50plus – PvdA - JA21 - ChristenUnie - FNP - PBF

Tegen bouwen in het groen:
GroenLinks – PvdD - AWP - BBB - D66 - PVV - FvD


Groningen:

Voor bouwen in het groen:
Volt – BVNL – SGP – VVD – CDA – 50plus – JA21 - D66 - PVHN

Tegen bouwen in het groen:
PVV - BBB - ChristenUnie - PvdA - GroenLinks - FVD – SP- PvdD

Neutraal: Groninger Belang

.

Drenthe:

Voor bouwen in het groen:
SGP – BVNL - VVD - PVV - CDA - JA21 - PvdA – 50plus - Volt -Sterk lokaal Drenthe - Alliantie

Tegen bouwen in het groen:
ChristenUnie -  SP – GroenLinks -  FvD - BBB - D66 – PvdD 

.

Overijssel

Voor bouwen in het groen:
JA21 – BVNL -  SP - VVD - SGP - PvdA - ChristenUnie - CDA - Alliantie Overijssel

Tegen bouwen in het groen:
FvD - PvdD - PVV – 50plus – Volt - Samen lokaal Twente

Neutraal: GroenLinks – D66  

.

Gelderland:

Voor bouwen in het groen:
VVD - PVV - SP - D66 - CDA - PvdA - ChristenUnie - JA21 – BVNL - SGP - Ons Geld.

Tegen bouwen in het groen:
BBB - GroenLinks - FVD – PvdD

Neutraal: 50plus - Volt - Lok Part. Gel.

.

Limburg:

Voor bouwen in het groen:
PVV - VVD - CDA - PvdA - JA21 - D66 - AWP – BVNL - LSP - Lokaal L.

Tegen bouwen in het groen:
ChristenUnie - FvD - BBB - SP – 50plus – PvdD - Omzien!

Neutraal: GroenLinks

.

Brabant:

Voor bouwen in het groen:
VVD – BVNL - SP - Alliantie - PvdA – 50plus - CU/SGP - CDA - JA21 - Lokaal Br.

Tegen bouwen in het groen:
FvD - D66 - PVV – GroenLinks - Volt - PvdD

Neutraal: BBB

.

Zeeland:

Voor bouwen in het groen:
PVV - VVD – 50plus -  AWP - CDA - D66 – JA21 - ChristenUnie - PartijvZeeland

Tegen bouwen in het groen:
BBB - FvD - SGP - BVNL - PvdD - SP

Neutraal: GroenLinks/PvdA

Makers