Marko de Vries, eigenaar van een oud-schietterrein van de politie in Katlijk, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Hij verwijt de politie dat ze de Wet Natuurbescherming en de Wet Milieubeheer heeft overtreden. “Naar aanleiding van de uitzending en de feiten die hierdoor aan het licht zijn gekomen, is het duidelijk dat de politie zich niet aan de wet heeft gehouden. De politie heeft verzuimd de bodem en het milieu te beschermen.” 

De Wet milieubeheer bepaalt welk juridisch gereedschap kan worden ingezet om het milieu te beschermen, zoals bijvoorbeeld het afgeven van een milieuvergunning. Uit ons onderzoek in samenwerking met Follow the Money blijkt dat de politie jarenlang zonder milieuvergunning een schietvereniging heeft laten schieten in het bos van Marko, dat ondanks de sanering in 2006 ernstig verontreinigd is met loden kogels. Ook heeft de politie er tot 2005 met honden getraind, terwijl dit volgens de gemeente Heerenveen niet was toegestaan.

Opstapelend bewijs

Hoewel de politie volhoudt dat het ‘erg onwaarschijnlijk’ is dat de schietvereniging na 1995 nog gebruik heeft gemaakt van de buitenbaan in Katlijk, stapelt het bewijs zich alsmaar op. Vlak voor de uitzending van gisteravond ontvangen we een mail van een anonieme tipgever (naam bij de redactie bekend). Hij is lid geweest van de schietvereniging SV Drachten en heeft jarenlang geschoten op de baan van de politie. Voor de baan werd jaarlijks 3.000 gulden huur betaald aan de politie, schrijft hij. In de bijlage van zijn mail vinden we o.a. de begroting uit 1999, die deze lezing bevestigt. Ook ontvangen we de notulen van een ledenvergadering uit het jaar 2000, waarin staat geschreven: “Politie heeft een nieuw rekeningnummer i.v.m. de baanhuur voor Katlijk.”

Ook de gemeente wist ervan

In zijn mail vinden we ook nog een aantal andere belangrijke documenten. Zo blijkt uit een brief van de schietvereniging SV Drachten aan de Gemeente Heerenveen, verstuurd op 18 maart 2001, dat ook de gemeente wel degelijk op de hoogte was van de schietactiviteiten op het perceel van de politie, terwijl wethouder Jaap van Veen dit in de uitzending meermaals ontkent. De schietvereniging vraagt in de brief ‘naar aanleiding van een telefoongesprek op 16 maart jl.’ om ‘verlenging van de bijgevoegde ontheffing’ om gebruik te maken van het pad dat leidt naar de schietbaan in Katlijk. “Er is in de situatie van de vereniging geen verandering gekomen, wij moeten nog steeds via het Imke Klaverpad bij onze schietbaan kunnen komen voor het vervoeren van materialen (...)”

Het gebruik van de schietbaan van de politie stopt pas een aantal jaren later. Op 25 september 2004 stuurt de schietvereniging een brief naar alle leden om dit aan te kondigen. “Het bestuur heeft besloten om, na bijna 12 jaar trouwe dienst, de baan in Katlijk per 1 oktober te sluiten. (...) Let op! Woensdag 29 september as. is dus de laatste dag dat er geschoten wordt op de baan van Katlijk!”

Marko vindt het niet eerlijk dat hij degene is die nu met de rotzooi van de politie wordt opgezadeld. Hij wil dat er door de milieurecherche onderzoek wordt gedaan naar het illegale handelen van de politie, en hoopt daarmee ook dat het ernstig vervuilde bos alsnog wordt schoongemaakt. “Het kan niet zo zijn dat de wetshandhaver zelf de wet overtreedt, en daar ongestraft mee wegkomt.”

Kijk de uitzending van De Monitor hier terug en lees ook het verhaal op Follow the Money.

Makers