6 april 2016

Aantal mensen met een arbeidshandicap dat werk vindt meer dan verdubbeld

Bekijk meer artikelen over: Werk en geld Bekijk meer artikelen over: Werken met een beperking

Het aantal mensen met arbeidshandicap dat aan het werk is gegaan is in de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit de cijfers die het UWV vandaag presenteert in het jaarverslag 2015.

Vorig jaar werden ruim 13.000 mensen met een arbeidsbeperking begeleid naar betaald werk. Vooral het aantal mensen met een Wajong-uitkering dat aan de slag is gegaan valt op. Een Wajong-uitkering is een uitkering voor mensen bij wie op jonge leeftijd een arbeidshandicap is vastgesteld waardoor zij niet in staat worden geacht om te kunnen werken. Binnen deze groep is de stijging van mensen die een baan vinden het grootst en is in vijf jaar meer dan verdrievoudigd. In 2010 vonden 2800 mensen met een Wajong-uitkering een baan en in 2015 waren dat er 8400. In totaal zijn nu 56.000 Wajongers aan het werk.

Strengere regels

De basis voor deze sterke stijging is vijf jaar geleden gelegd. Voor die tijd was het relatief makkelijker om een Wajong-uitkering te krijgen terwijl je nog gedeeltelijk in staat was om te werken. Sinds 2010 kan dat niet meer. Je komt nu alleen nog in de Wajong terecht als je echt te gehandicapt bent om te werken.

De Wajongers die wel kunnen werken, worden door het UWV nu begeleid naar een baan. ‘Dat werk mag de persoon in kwestie ook niet meer weigeren. Voor 2010 mocht dat wel. Bovendien is het voor hen financieel aantrekkelijker geworden om dit werk te accepteren’, aldus Wessel Agterhof, woordvoerder van het UWV.

‘Autisten meest gevraagd’

Agterhof: ‘Daarnaast worden werkgevers door de vele aandacht voor dit onderwerp zich steeds meer bewust van het feit dat zij niet goed bezig waren voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. We proberen werkgevers ervan te overtuigen dat het helemaal niet veel hoeft te kosten om voor deze mensen een baan te bedenken. We zien nu dat veel banen die waren wegbezuinigd weer terugkomen. Het gaat daarbij om ondersteunende functies. Denk daarbij aan de conducteur op de tram, de koffiejuffrouw of iemand voor de postkamer die pakketjes rondbrengt.’

‘De meest gevraagde Wajonger is een autist. Vooral in de ICT-sector is daar veel vraag naar omdat deze mensen vaak hoogbegaafd zijn en vaak verder kunnen denken dan een gewoon iemand bij het oplossen van een probleem. Bovendien bijten ze zich vaak vast in de materie en stoppen ze niet voordat een oplossing is gevonden,‘ aldus Agterhof.

Onderzoek gaat verder

Een mooie ontwikkeling zo lijkt het: meer mensen met een beperking komen aan het werk. Maar welke mensen zijn dat? We onderzoeken dat in ons dossier Werken met een beperking dat zich richt op de uitvoering van de Participatiewet. Een van de speerpunten van deze wet is om meer mensen met een beperking aan een baan te helpen. Wij krijgen echter veel tips binnen dat mensen die wel een beperking hebben, maar niet als Wajonger zijn gekwalificeerd, moeilijk aan een baan komen. De reden: Wajongers zouden financieel interessanter zijn voor werkgevers omdat zij subsidiegelden met zich meebrengen.