Als je een blik op de cijfers werpt, begrijp je al snel welke problemen er met vliegende vaart op de ouderenzorg afkomen. Telde Nederland in 2015 nog 117.000 90-plussers, in 2040 zullen dat er 340.000 zijn. Juist in deze groep komt dementie veel voor. Veertig procent van alle 90-plussers krijgt ermee te maken. Het RIVM rekent dan ook op een verdubbeling van het aantal mensen met dementie binnen nu en 20 jaar. Dat betekent dat er veel meer zorg nodig is voor deze ouderen. En dus ook dat we veel meer handen aan het bed nodig hebben in de ouderenzorg.

Oproep: deel jouw verhaal

Dit is voor ons het startpunt van een onderzoek naar de zorg voor ouderen met dementie in Nederland. Wat betekenen de problemen in de ouderenzorg voor de mensen die er gebruik van maken en hun families? Maar we willen ook kijken naar de ervaringen van de mensen die de zorg bieden. Hoe is het voor zorgprofessionals om hun werk te doen onder deze moeilijke omstandigheden? En hoe houd je als directeur van een verpleeghuis je personeel gemotiveerd en de kwaliteit van de zorg op peil? Ben jij zelf zorgbehoevend, of kind of kleinkind van een zorgbehoevende oudere? Of werk jij in de verpleeghuiszorg als verzorgende of verpleegkundig, of als directeur van een verpleeghuis?

Tekort aan zorgpersoneel
Maar die handen aan het bed, die zijn er helemaal niet. Want er is op dit moment al een tekort aan personeel in de ouderenzorg en dat neemt alleen maar verder toe. Om aan de stijgende vraag te voldoen zou het aantal werknemers in de ouderenzorg de komende 20 jaar moeten verdubbelen. Maar het tegenovergestelde gebeurt juist: door de coronapandemie lopen veel zorgprofessionals op hun tandvlees en het ziekteverzuim is hoog. Er is weinig aanwas van jonge zorgprofessionals. En daarbovenop komt nog dat ook het potentieel aan mantelzorgers de komende jaren sterk zal teruglopen. Het Centraal Planbureau becijferde dat er in 2040 nog drie mantelzorgers per oudere beschikbaar zijn, in 2018 waren dat er nog vijf.

Antipsychotica bij mensen met dementie

Nieuwe minister
Veel meer ouderen met dementie terwijl het aantal zorgverleners en mantelzorgers per oudere juist afneemt. Het doet al met al denken aan het manifest van Hugo Borst over de ouderenzorg uit 2016. Toen al schetste hij het zorgelijke beeld dat steeds meer ouderen wegkwijnen in het verpleeghuis door gebrek aan persoonlijke aandacht. Dat is natuurlijk een scenario waar geen enkele oudere, kind of zorgmedewerker op zit te wachten. Maar valt het tij nog wel te keren? Onze nieuwe minister van langdurige zorg, Conny Helder, vindt dat er hoe dan ook snel een maatschappelijke discussie gevoerd moet worden over de keuzes in de ouderenzorg. Wat we in elk geval al van deze nieuwe minister weten is dat zij groot voorstander is van het inzetten van innovatieve zorgtechnologie zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Anderen geloven in het werven van personeel uit het buitenland. Is dat wenselijk? Of zijn de taalbarrières daarvoor te groot?

Meer lezen over de ouderenzorg?

huisarts Ton Dapper / redactie De Monitor

Huisarts Ton: 'Laat ouderen geen eenzame strijd voeren, hef lockdown verpleeghuizen op'

Makers