Driekwart van de mensen met dementie maakt geen gebruikt van dagbesteding, zo blijkt uit een onderzoek van Alzheimer Nederland, de Dementiemonitor. En dat terwijl dagbesteding er juist voor kan zorgen dat het langer thuis wonen - waar de overheid vol op inzet - ook voor mantelzorgers nog vol te houden is. 

“Als je wilt dat mantelzorgers het langer vol houden, dan moet je ze ook tijd voor zichzelf gunnen,” zegt Gerjoke Wilmink van Alzheimer Nederland in de uitzending van Pointer radio. En dan kan een dagactiviteit buiten de deur uitkomst bieden. “Maar ook voor mensen met dementie zelf is het belangrijk om op die manier mee te blijven doen.”

Alzheimerpatiënten aan het woord

Volgens Wilmink weten mensen soms niet dat er dagactiviteiten zijn speciaal voor mensen met dementie, maar in veel gevallen zijn de activiteiten of voorzieningen er ook gewoonweg niet. In de Nationale Dementiestrategie staat dat er binnen een aantal jaar voor 80 procent van de mensen met dementie laagdrempelige activiteiten moeten zijn. “Dat kan een zorgboerderij zijn, maar je kan ook denken aan de sportclub of de kaartclub die zich openstellen voor mensen met dementie. Daar kunnen we nog heel veel in verbeteren,” aldus Wilmink.

Ruim kwart vaak eenzaam

Het is voor het eerst dat Alzheimer Nederland ook mensen met dementie ondervraagt in hun Dementiemonitor. Eerdere jaren werden alleen mantelzorgers ondervraagd. Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat ruim een kwart van de mensen met dementie zich vaak eenzaam voelt en ongeveer een derde geeft aan dat ze geen goede kwaliteit van leven hebben.

Volgens Wilmink blijkt er vooral uit hun onderzoek dat mensen met dementie met meer respect behandeld willen worden. Slechts een kwart van de mensen met dementie voelt bijvoorbeeld begrip bij winkelpersoneel voor hun dementie. Wilmink: “Ze merken dan dat personeel zich dan al snel niet meer tot henzelf richt, maar op degene met wie ze in de winkel zijn. Er wordt niet meer met hen maar over hen heen gesproken.”
Wachttijden casemanagers lopen op

Wachttijden casemanagers loopt op

Om de zorg voor mensen met dementie beter te laten verlopen wordt er in de afgelopen jaren ingezet op een ‘casemanager dementie’. Dat is iemand die direct na de diagnose helpt om de weg te vinden binnen de zorg en voorzieningen voor mensen met dementie. Toch blijkt lang nog niet iedereen snel zijn weg te vinden naar een dergelijke casemanager, zo schreven wij al eerder in ons dossier Dementiezorg onder druk

Dementiezorg onder druk

Na diagnose dementie te weinig begeleiding bij onbegrepen gedrag 

Al in een vroeg stadium van dementie kan ‘probleemgedag’ voorkomen, ziet neuropsycholoog Willem Eikelboom (Erasmus MC).

Onlangs bleek bovendien dat de wachttijden voor zo’n casemanager oplopen. Wilmink: “Het verschilt per regio, soms duurt het een paar weken, soms ook een paar maanden. Dat vind ik heel kwalijk. Het is een basisrecht en zit ook in de basisverzekering. Ik vind ook dat zorgverzekeraars heel hard hun best moeten doen om die zorg ook echt in te kopen en te kunnen leveren. Als het maanden duurt dan wordt zo’n casemanager vaak een crisismanager en dat moet je echt niet willen.”