5 maart 2020

Bewoner moet huis uit na overlijden moeder: “Straks sta ik op straat”

Dirk Keizer uit Amsterdam moet binnenkort het huis uit, omdat zijn moeder, die hoofdhuurder was van de sociale huurwoning, is overleden. De rechter oordeelde dat Keizer geen recht heeft om er te blijven wonen. Vandaag besloot hij in hoger beroep te gaan. We spreken hem voor ons onderzoek: Woonproblemen.

“Ik zorgde voor mijn moeder, ze was slecht ter been en had last van reuma. In 2018 is ze overleden”, vertelt Dirk Keizer (58) uit Amsterdam. Sinds 2014 woonde hij bij haar, ze was de hoofdhuurder van de sociale huurwoning vlakbij de Wibautstraat in Amsterdam Oost. Nu ze is overleden, moet hij eruit zo oordeelde de kantonrechter. “Ik heb woningcorporatie Ymere gevraagd om het huurcontract op mijn naam te zetten, maar dat is geweigerd.”

Woningnood

“Ik kan tot april op dit adres blijven, daarna sta ik dus op straat. Ik weet niet wat ik moet doen, zo gauw vind ik geen andere woonruimte”, legt Keizer uit aan de telefoon. “Als ik reageer via woningnet, staat er: ‘U bent nummer 92 of 102.’ Dat schiet niet op.”

Bestemming Boerhaave?

Wanneer je vader of moeder overlijdt, is het niet zo dat een sociale huurwoning automatisch doorgeschoven wordt naar de inwonende kinderen wanneer die geen medehuurder zijn. Een reden daarvoor is dat dit soort woningen niet zomaar onderling doorgegeven kunnen worden aan inwonende familieleden indien ze officieel geen huurder zijn. Maar sommige bewoners komen hierdoor in stressvolle situaties terecht, zo blijkt uit meerdere tips we binnenkregen bij De Monitor.

“Het vreet aan je”, zegt Keizer over de benarde positie waarin hij nu verkeert. Keizer vertelt dat Ymere hem deze woning niet wil geven, omdat het appartement bedoeld is voor oudere mensen. “Ik kijk nu ook naar particuliere woningen, maar dan zit je al gauw rond de 1100 tot 1400 euro per maand. Dat kan ik niet betalen”, aldus Keizer die nu leeft van een bijstandsuitkering en werkzaam is bij de gemeente in een re-integratietraject.

Het is lastig om er tussen te komen. Anders vrees ik dat het Boerhaave (passantenhotel voor dakloze Amsterdammers, red.) wordt

Dirk Keizer

“Ik kijk ook naar anti-kraakwoningen. Maar het is lastig om er tussen te komen. Anders vrees ik dat het Boerhaave (passantenhotel voor dakloze Amsterdammers, red.) wordt.”

Rechter: ‘geen duurzaam huishouden’

Keizer besloot dan ook om de juridische strijd aan te gaan. Hij nam een sociaal advocaat in de arm en spande een rechtszaak tegen Ymere aan om in het huis van zijn moeder te blijven wonen. De kantonrechter gaf hem echter geen gelijk. Die oordeelde onder meer dat er onvoldoende sprake was van een ‘duurzaam huishouden’, met name vanwege financiële redenen. Een van de kenmerken van zo’n duurzaam huishouden is dat de financiën voor dat huishouden ook gedeeld worden. Maar Keizer had geen toegang tot de online bankgegevens van zijn moeder, zo is te lezen in het vonnis, kon ook geen bankschriften overleggen en had indertijd geen bankrekening.

Keizer legt zich er niet bij neer. Hij gaf vandaag aan in hoger beroep te gaan tegen het vonnis.

Reactie Ymere

“Wij vinden dit een verdrietige situatie”, laat een woordvoerder van Ymere schriftelijk weten. “Het tekort aan sociale huurwoningen in Amsterdam is groot, de rij met woningzoekenden lang. De wachtduur kan oplopen tot maar liefst 16 jaar. We doen er alles aan om die wachtduur te verkorten door nieuwbouw, maar ook door bijvoorbeeld de doorstroming te bevorderen.”

Hij vervolgt: “De heer Keizer heeft vorig jaar Ymere gevraagd of hij na het overlijden van zijn moeder in haar aangepaste woning voor ouderen en mensen met een medische beperking kon blijven wonen. Ymere toetst dergelijke verzoeken altijd uiterst zorgvuldig en is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij gaat het om de vraag of er sprake is van een gemeenschappelijke, duurzame, op de toekomst gerichte huishouding. In de situatie van meneer Keizer was dat volgens Ymere niet het geval. Daarom is het verzoek van meneer Keizer afgewezen. Hij voldoet, hoe verdrietig dat ook is, niet aan de voorwaarden. Als we hiervan zouden hebben afgeweken, zouden we al die andere woningzoekenden benadelen. En daarmee de wachtrij, tegen alle afspraken en regels in, hebben omzeild ten gunste van meneer Keizer.

"We hebben meneer Keizer eerder laten weten dat hij tot 1 april 2020 in de woning kan blijven om hem enkele maanden de gelegenheid te geven andere woonruimte te zoeken. De aangepaste sociale huurwoning komt daarna weer beschikbaar aan een andere oudere huurder of een huurder met een medische beperking.”

Auteurs

L.A.

Leontien Aarnoudse

Redacteur