14 februari 2019

Bomen kappen voor bio-energie: Gebeurt dat in Nederland?

Bekijk meer artikelen over: Klimaat en duurzaamheid Bekijk meer artikelen over: Bomenkap

Vaak krijgen we tips binnen over bomenkap en regelmatig wordt daarin gesteld dat de bomen worden verkocht aan bio-energiebedrijven. Maar veel van die bedrijven stellen alléén resthout te gebruiken voor hun biocentrales. Dat klinkt duurzaam, maar hoe realistisch is dat op de lange termijn?

Na een artikel over de kap van bomen in Schoorl krijgen we veel tips binnen. Ontzettend veel mensen lijken zich druk te maken over het verdwijnen van bosgebied in Nederland. En dat blijkt niet zonder reden. Onderzoek van de Wageningen Universiteit laat zien dat tussen 2013 en 2017 het bos met 5400 hectare is afgenomen. Dit komt doordat bomen plaats moeten maken voor wegen en woningen of voor een ander soort natuur. Maar vaak benoemen tipgevers een andere reden: de verkoop van gekapte bomen aan bio-energiebedrijven.

Bio-energie

Een van hen schrijft ons: ‘Sinds de vaste rijksinkomsten (voor Staatsbosbeheer, red.) voor een groot deel zijn vervallen, moet gezocht worden naar andere inkomsten. Dat is onder andere de enorme hoeveelheid hout die nodig zijn voor onze energiecentrales.’ Een ander stuurt: ‘Bomen leveren geld op.(…) Er rollen zakken vol subsidie uit Europa voor biomassa centrales. De agenda is wel duidelijk.’

Ik ben benieuwd. Klopt het echt dat er bomen gekapt worden om zogenaamd duurzame energie op te wekken? Op de website van Staatsbosbeheer staat dat alleen hout aan bio-energie verkocht wordt dat niet anders gebruikt kan worden en dat er niet speciaal bomen gekapt worden voor bio-energiecentrales. Bio-centrales die draaien op Nederlandse biomassa zeggen ook geen gekapt hout te gebruiken. Op dit moment wordt bijvoorbeeld door Eneco een bio-energie centrale in Utrecht gebouwd, en AEB Amsterdam bouwt er een in de hoofdstad die 27.000 huizen moet verwarmen. Beiden stellen expliciet alléén resthout te gebruiken uit de omgeving.

Reststromen

Ruim 50 procent van onze groene energie komt op dit moment voort uit biomassa. Dit is organisch materiaal zoals hout, gft-afval en mest. In de toekomst wordt verwacht dat er steeds meer biocentrales bijkomen, omdat het een techniek is waar veel van wordt verwacht in de overgang naar duurzame stadsverwarming.

Hoe realistisch is het dat er genoeg reststromen zijn op de lange termijn? De verwachting is dat de vraag naar houtige biomassa nog vóór 2020 zal stijgen met 80 procent. Redden we dat met alleen de takken uit de Nederlandse parken, plantsoenen en bossen? En zo niet, waar gaan we dan de reststromen hout vandaan halen? Blijft deze vorm van energie dan nog wel duurzaam?

Auteurs

A.T.

Anne Mae van Tilburg

Redacteur