Bomenkap

Nederland verliest bos, terwijl we al het dunst beboste land van Europa zijn. Hoe zit het eigenlijk met de herplant van bomen die gekapt zijn? Volgens de Wet natuurbeheer moeten gekapte bomen buiten de bebouwde kom vervangen worden door nieuwe bomen. Maar gebeurt dat ook? 

Het rommelt in de Nederlandse bossen. Al een tijdje ontvangen we veel tips van kijkers die ons wijzen op kaalgekapte vlaktes, waar eerst bomen stonden. Ook krijgen we tips over bomenrijen langs provinciale wegen, die gekapt worden voor de verkeersveiligheid.

Worden gekapte bomen binnen 3 jaar vervangen, zoals de wet voorschrijft voor bomen buiten de gemeentegrenzen? En is er voldoende toezicht op deze herplantplicht? Dit onderzoeken we de komende tijd. Heb je hier tips over? Wij horen het graag!

Worden onze bossen inderdaad bedreigd? Feit is dat Nederland bos verliest, terwijl we al het dunst beboste land van Europa zijn. Dit heeft een aantal oorzaken. De afgelopen jaren zijn de nodige bossen omgevormd tot andere natuurtypen zoals heide en stuifzand en verdwijnt er ook bos door stads- en infrastructuuruitbreidingen. Bovendien zijn veel tijdelijke bossen gekapt die zo'n 25 jaar geleden, vaak met subsidie, door boeren op akkers en weiden werden aangeplant. Het bosoppervlak in Nederland is daardoor tussen 2013 en 2017 gedaald van 376 duizend hectare naar 365 duizendhectare. Wat doen beheerders om dit tij te keren?

Oproep

Heb jij tips over bomenkap in jouw omgeving? Zijn of worden de gekapte bomen vervangen door nieuwe bomen? Ben je professional en wil je reageren? We horen het graag!

Meer over dit onderzoek

Gekapte bomen worden vervangen door jonge boompjes
| Oproep

Een gekapte boom moet vervangen worden door een nieuwe, maar gebeurt dat ook?

Het aantal bomen in Nederland loopt de afgelopen jaren terug, bleek in 2017 uit cijfers van Wageningen Environmental Research, ondanks de aanplant van nieuwe bomen. Worden...

De Monitor

Bomenkap

Verkenning Research Opnames Uitzending

Bomenkap

Worden er genoeg nieuwe bomen terug geplant?

Deel jouw verhaal