30 augustus 2018

‘De gevolgen zijn niet te overzien als er iets misgaat bij een chemische fabriek’

Vlakbij een fabriek wonen waar met levensgevaarlijke stoffen gewerkt wordt. Dat klinkt niet aantrekkelijk, maar in Zaltbommel is het al tientallen jaren het geval. Een groep bewoners en sommige lokale politici maken zich zorgen en willen dat de fabriek verplaatst wordt. Maar zijn deze zorgen terecht? Ik spreek ze voor ons onderzoek Lokaal Bestuur.

Eerder kregen we een tip over een papierfabriek die veel overlast veroorzaakt. Bewoners zitten in de stank en ondanks GGD-rapporten die uitwijzen dat het veilig is, zijn omwonenden toch bang dat er stoffen in de lucht zitten die gevaarlijk zijn voor hun gezondheid. Naar aanleiding van ons artikel word ik gewezen op een chemische fabriek in Zaltbommel. Daar zijn bewoners ook bang, maar dan in de overtreffende trap. Ze vrezen een chemische ramp.

Ik bel met bewoners die al jaren protesteren tegen de fabriek. Hoewel de fabriek niet middenin Zaltbommel staat maar op een nabijgelegen industriegebied, maken ze zich zorgen over wat er mis kan gaan. ‘Als er bijvoorbeeld een brand uitbreekt, zijn de gevolgen niet te overzien. Ik vind niet dat zo’n fabriek dichtbij een woongebied mag staan’ stelt Wiel Peeters van bewonersgroep Stichting Veiliger Zaltbommel.

Wantrouwen

De fabriek is in het verleden wel eens op de vingers getikt door de inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) vanwege hun werkwijze, maar chemische fabrieken staan onder scherp toezicht en inmiddels voldoet de fabriek aan alle voorwaarden. Toch is Veiliger Zaltbommel totaal niet gerustgesteld. Ze wantrouwen het onderzoek naar de risico’s van de fabriek.

Voor een leek is het moeilijk te bepalen of het wantrouwen naar de onderzoeken gegrond is. Nico van Wijk, fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks in Zaltbommel wil zo ver dan ook niet gaan. ‘Ik kan niet beoordelen of de fabriek juist gecontroleerd wordt. Ik heb wel vertrouwen in de fabriek zelf, de gemeente en de provincie. Zij nemen de veiligheid van de fabriek zeer serieus. Maar bij de risicoanalyses wordt ervan uitgegaan dat mensen geen fouten maken en dat ze zich altijd aan de protocollen houden. We weten van andere chemische rampen dat het daar juist vaak is misgegaan.’

‘En als er iets verkeerd gaat, dan kan het ook goed fout gaan. Er kan zich een ramp voordoen. Fabrieken waarbij de gevolgen van een ongeval zo groot kunnen zijn moeten niet vlakbij een stad staan,’ aldus Van Wijk.

Concrete plannen om de fabriek te verplaatsen zijn er niet bij de gemeente. Het plan is tot nu toe altijd te duur gevonden.

Auteurs

A.T.

Anne Mae van Tilburg

Redacteur