Je doet twee keer zo lang over je taak, je raakt er gestresst van en je hebt veel meer kans om ziek te worden. De kantoortuin was ooit bedacht om de traditionele hiërarchie binnen een bedrijf weg te nemen: lekker met zijn allen in één grote ruimte, zodat iedereen makkelijk met elkaar kan communiceren en ideeën kan spuien. En het is een stuk goedkoper, want als niet iedereen een eigen kamer nodig heeft kun je meer mensen kwijt op dezelfde oppervlakte.

Het leek een goed idee, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Privé-verhalen van je collega’s, luide telefoongesprekken, er zijn teveel prikkels waardoor veel mensen zich niet kunnen concentreren. Met alle gevolgen van dien. Het werk komt niet af of er zitten fouten in. Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de kantoortuin. En de algemene conclusie is: het is inefficiënt.

En dat is tegenstrijdig met het oorspronkelijke idee dat de kantoortuin geld zou besparen. Want als er minder werk wordt gedaan, er meer fouten worden gemaakt en het ziekteverzuim stijgt, dan kóst dat juist geld.

Je zou denken dat – met deze kennis in de tas – bedrijven van de kantoortuin af willen. Maar nee. Het Planbureau voor de Leefomgeving schrijft dat het aantal vierkante meter kantoorruimte per werknemer al jaren daalt. En veel instituten verwachten voor de toekomst een nog verdere daling van het gemiddelde aantal vierkante meter. We gaan dus nog dichter op elkaar zitten.