Een zorgboer met een winstuitkering van tienduizenden euro’s, of met een B.V. waar winst naar toe vloeit. Als zorgboer hoef je dan niet per se illegaal bezig te zijn. Maar het roept wel vragen op. Want wordt het zorggeld eigenlijk wel besteed aan de zorg?

“Panden van een miljoen, grote paardenstallen, een nieuwe vrachtwagen en binnenbak: ik vraag me af waar ze het van betalen?” We krijgen een anonieme tip binnen van iemand die groot paardenliefhebber is. De tipgever ziet steeds meer riante zorgboerderijen om zich heen verschijnen en vraagt zich af hoe sommige zorgboeren dit soort dure uitgaven kunnen bekostigen. “Een zorgboerderij met paarden: het lijkt wel een verdienmodel.”

Steeds meer zorgboerderijen
Een zorgboerderij biedt dagbesteding aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, psychische problemen, dementie of autisme. Maar ook ouderen, jongeren met leerproblemen of mensen met een burn-out kunnen er terecht. Op sommige zorgboerderijen kunnen cliënten ook wonen.

Cliënten helpen bij het verzorgen van de dieren, of werken in de tuin of op het land. Sommigen reageren goed op hun verblijf. Een groot deel van de ouders ziet hun kind er bijvoorbeeld gelukkiger worden en beter met leeftijdsgenoten omgaan, constateerden onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een aantal zorgboeren onder de loep namen.

Het aantal zorgboerderijen is in de afgelopen jaren flink gegroeid is, toont ook het onderzoek. Terwijl er in 1998 nog 75 zorgboerderijen waren, groeide het aantal in 2017 door naar 1.200, schat de branchevereniging Federatie Landbouw en Zorg. Bij het CBS liggen de aantallen overigens veel lager. Een gedegen registratie van zorgboerderijen in Nederland ontbreekt nog.

Uitgelicht

Zorgboerderij / Getty images / Oliver Rossi

Kritiek op zorgboerderij: ‘Als we een knakworstje kregen dan was het echt feest’

Afhankelijk van hun zorgvraag ontvangen de cliënten zorggeld via bijvoorbeeld een Persoons Gebonden Budget (PGB) of via de Wet langdurige zorg (Wlz). De vraag is of dit zorggeld altijd goed terechtkomt en besteed wordt aan zorg, of dat het ook wel benut wordt voor andere doeleinden zoals de paardenhobby van de zorgboeren wat de anonieme tipgever vermoedt.

De Monitor kreeg inzage in enkele jaarverslagen van zorgboerderijen en kwam daar een winstuitkering tegen van tienduizenden euro. Ook zagen we winsten die afvloeiden naar een B.V., waar de zorgboer enig eigenaar van was. Op zich is dit niet verboden, maar het roept wel vragen op: wordt het zorggeld eigenlijk wel besteed waarvoor het bedoeld is?

Makers

Verslaggever / Redacteur