30 september 2018

Einde verminking trekpaarden - toekomst voor paard mét staart

Bekijk meer artikelen over: Wonen en leefomgeving Bekijk meer artikelen over: Paarden

Na 17 jaar heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit definitief een einde gemaakt aan de mogelijkheid om met een gecoupeerd paard op een keuring te verschijnen. Het amputeren van een staart is een zeer pijnlijke én zinloze ingreep. Sinds 2001 was het al verboden maar Reporter Radio toonde aan dat fokkers de regelgeving massaal negeerden.

Einde verminking trekpaarden - toekomst voor paard mét staart

Reporter Radio heeft vanaf 2016 in vijf reportages en artikelen de aandacht gevestigd op  het feit dat het couperen vooral bij trekpaarden nooit stopte. De conservatieve fokkers, zij die billen zonder staart mooier vinden, zochten de mazen van de wet. Twee keer werden er naar aanleiding van de uitzending Kamervragen gesteld, door SP-er Henk van Gerven en door Tjeerd de Groot van D66.

Hardnekkig

Vanaf 2001 is couperen verboden net als het deelnemen aan een wedstrijd, keuring of tentoonstelling met een gecoupeerd paard. Er is één uitzondering, als er een veterinaire (medische) noodzaak is, zoals een breuk of gezel, dan mag couperen wel. De noodzaak om te couperen komt volgens Marianne Sloet, hoogleraar interne diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) echter hoogst zelden voor. Toch verschenen er meer paarden zónder dan met staart op de keuringen.

In 2016 kondigde toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam aan strenger te gaan handhaven. Maar de veterinaire noodzaak om onder het verbod uit te komen, werd door veel fokkers gebruikt om buitenlandse dierenartsen te zoeken die wilden couperen zonder dat de noodzaak aangetoond hoefde te worden. 
In september bleek uit onderzoek van Reporter Radio dat in de eerste 8 maanden van 2018, 32 eenjarige paarden op trekpaardkeuringen waren verschenen, waarvan er 19 géén staart hadden.

Billen of staart

Onder de trekpaardeigenaren is al jaren verschil van inzicht. De fokkers, het conservatieve deel van de eigenaren, couperen om cosmetische redenen. Zij willen de bilpartij beter zien. Maar de gebruikers, de mensen die met trekpaarden op pad gaan (voor een koets of kar of op het land) willen alleen maar paarden mét staart. Een paard wordt met een staart geboren en behalve dat een staart mooi, praktisch en een communicatiemiddel is, stelde het publiek steeds vaker kritische vragen over gecoupeerde paarden.

Definitief einde

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schrijft in de Kamerbrief van 27 september ‘Stand van zaken paarden’:"Alhoewel het verbod al jaren bestaat, is nog geen sprake van een gewenste verandering in gedrag. Nog steeds worden paarden gecoupeerd, op tentoonstellingen getoond en worden er prijzen mee gewonnen. Om deze gedragsverandering te bevorderen is besloten om de deelname aan tentoonstellingen en wedstrijden met dieren die een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen ingreep hebben ondergaan te verbieden, ongeacht of de ingreep een medische oorzaak heeft. Het verbod is een wetswijziging en het streven van het ministerie is om de wijziging in te laten gaan in januari 2020."

 Reacties

-Lid van het Dagelijks Bestuur van de Koninklijke Vereniging het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger (K.V.T.H.) Jos Nijland: Ik juich het (red: verbod) toe. Er zullen zeker mensen met fokken stoppen. Ik zie dat niet als de teloorgang van het ras. Maar ik kan geen inschatting maken hoeveel ertoe zullen besluiten.

-De vorige week afgetreden (red: o.a. omdat hij zich tegen couperen had uitgesproken) voorzitter van de K.V.T.H. Henk van der Pols: Nu is het zo dat de fokkers die zogenaamd zo goed voor het ras en de K.V.T.H. willen zorgen, die deze houding hebben (couperen moet kunnen), die fokkers zijn nu bezig om het stamboek en het trekpaard onder water te trekken.

-Secretaris van de K.V.T.H. Harry van Rossum, zelf eigenaar van een gecoupeerd paard: “Het is de keuze aan de fokkers (red: die couperen) of ze ermee doorgaan. Het is een persoonlijke keuze. Het stamboek volgt de regels van de wetgever. Mijn persoonlijke mening doet er niet doe.”

Paarden couperen mag niet (vervolg)

Auteurs

J.B.

Joga Brouwers

Verslaggever radio