22 januari 2019

En weer kan Hiltje naar de rechter om schade door gaswinning vergoed te krijgen

In 2016 gingen we in onze uitzending over schade door gaswinning in Groningen  langs bij Hiltje Zwarberg. Hij begon een rechtszaak tegen de NAM om de schade aan zijn onbewoonbaar verklaarde huis vergoed te krijgen. We hoorden na de uitzending dat hij de zaak gewonnen had, maar inmiddels is hij alweer een nieuwe rechtszaak begonnen tegen het bedrijf. Ik bel hem op.

Na de grote beving in Huizinge in 2012 ziet Hiltje een scheur in de muur van zijn woonkamer. Nietsvermoedend doet hij een melding van schade bij de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij). Een inspecteur gestuurd door het bedrijf zegt in eerste instantie dat het enkel om ‘cosmetische’ schade gaat, maar een paar keuringen later blijkt het er heel anders uit te zien. Vlak voor kerst 2014 meldt de gemeente dat Hiltje en zijn vrouw het huis onmiddellijk moeten verlaten. Het is te onveilig om te blijven en het huis wordt onbewoonbaar verklaard.

Ondergebracht in een huurhuis betaald door de NAM probeert Hiltje de enorme schade aan het huis te verhalen op de NAM. Dan gebeurt er iets opmerkelijks: de NAM laat weten niet verantwoordelijk te zijn voor de schade. Volgens hen komt die niet door de bevingen, maar door de slappe grond waarop het huis staat. Dat is vreemd want meerdere bewoners in dezelfde straat, met diezelfde ondergrond, hebben wel een vergoeding ontvangen. Bij hen waren de bevingen wél de oorzaak.

Rechtszaak

Hiltje begint een rechtszaak tegen de NAM om het bedrijf aansprakelijk te stellen voor de schade. Dat lukt. In november 2017, vijf jaar na de ontdekking van de scheur in zijn muur, doet de rechtbank uitspraak. De NAM is verantwoordelijk en moet het herstelbedrag vergoeden.

Na jaren vechten met de NAM is er nu eindelijk een doorbraak. Toch is hiermee nog niet alles opgelost. Het bedrag dat de NAM zal betalen moet namelijk nog wel bepaald worden. ‘Dat dit niet gemakkelijk zou gaan verbaast me niets. Ze vonden alles te duur. Na een aantal herberekeningen zitten ze ruim € 40.000 onder het bedrag van onze offerte en over de rest van de schade willen ze niet in discussie,’ vertelt Hiltje.

‘We kwamen er niet uit. Om toch te kunnen beginnen met het herstel vroegen we via een kort geding om een voorschot. Uiteindelijk ging de NAM akkoord en trokken wij ons kort geding in. Op de dag dat we het geld zouden ontvangen kwam er niks binnen. Een paar dagen later ontvingen we wel een bedrag, maar maakte de NAM ook duidelijk dat het hierbij zou blijven.’

‘Aangezien de NAM niet wil praten over emotionele schade, derving van het woongenot en de vergoeding van juridische kosten hebben we de NAM nu opnieuw gedagvaard. Ze hebben nu nog vier weken om verweer in te dienen.'

Een woordvoerder van de NAM laat ons in een reactie weten een hoog bedrag te hebben overgemaakt naar Hiltje. Ze vinden dat ze de kosten van de advocaat ‘in redelijkheid vergoed hebben’. Als reactie op de vergoeding van de derving van het woongenot laat de NAM weten de kosten van het huurhuis van Hiltje te betalen. Op de emotionele schade willen ze niet ingaan omdat er op dit moment nog een immateriële schadezaak bij de Hoge Raad ligt.

Geen oplossingen

Op de vraag hoe hij deze jarenlange strijd volhoudt zegt hij: ‘Ik heb eigenlijk nog geluk dat ik een rechtszaak heb kunnen beginnen. Door de hulp van een bevriende advocaat is het mogelijk om naar de rechter te gaan, maar voor het grootste deel van de mensen met schade is het financieel onmogelijk om het op te nemen tegen de advocaten van de NAM. Voor hen is het heel lastig om schade terugbetaald te krijgen.’

Sinds onze laatste uitzending is er veel gebeurd in het aardbevingsgebied. Minister Wiebes (Economische Zaken) heeft besloten de gaswinning in 2030 volledig stop te zetten, het orgaan waar de schades gemeld moeten worden is veranderd (Sinds maart 2018 door de onafhankelijke Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) en het versterken van woningen is tijdelijk stilgelegd. Maar de problemen lijken allesbehalve opgelost.

Auteurs

A.T.

Anne Mae van Tilburg

Redacteur