De Groningse energielabelkwestie (honderden niet-kloppende energielabels, grotendeels afgegeven door dezelfde inspecteur) krijgt een staartje. Vastgoedeigenaar Pronkjewail treft een coulanceregeling voor huurders die jarenlang te veel huur betaalden vanwege foute labels, de Groningse politie start een strafrechtelijk onderzoek, en er is aandacht voor in de landelijke politiek. 

In onze uitzending over de energielabelkwestie in Groningen kaartten we aan dat honderden huurders in de stad al jaren te veel betalen vanwege een verkeerd energielabel. Er zat een heel hoog label op hun woning, terwijl dat eigenlijk een veel lager label zou moeten zijn omdat de woningen in werkelijkheid helemaal niet zo energiezuinig bleken. Verhuurders baseerden hun huur op die hoge labels, waardoor ze veel meer huur vroegen vragen dan eigenlijk eerlijk zou zijn. Uit uitspraken van de Huurcommissie bleek dit in ieder geval aan de hand bij drie grote appartementencomplexen die voorheen eigendom van Pronkjewail waren.

Marijn, Yoeri en Willem

Wie is verantwoordelijk voor de foute energielabels in Groningen?

Honderden niet-kloppende energielabels, grotendeels afgegeven door één en dezelfde inspecteur. Hoe kan dat?

Jarenlang gebeurde er, behalve de door sommigen via de Huurcommissie afgedwongen huurverlaging, weinig om (oud-)huurders van woningen in de drie complexen te compenseren. Ook gebeurde er weinig om de verantwoordelijken voor de foute labels op te sporen en aan te pakken. Nu lijkt daar verandering in te komen.

Coulanceregeling

Pronkjewail treft een regeling om (oud-)huurders van de drie appartementencomplexen te compenseren. Het gaat om een pand aan de Steenhouwerskade, een aan de Trompsingel en een aan de Damsport. Huurders kunnen 95 euro terugkrijgen voor elke maand dat ze in een van de appartementencomplexen gewoond hebben tussen 1 april 2018 en 1 mei of 1 januari 2022 (afhankelijk van de verkoopdatum van het pand). Het gaat dus om de periode dat Pronkjewail eigenaar was van de panden.

Robin Hood Renters Help en Frently, twee juridische adviesbureaus die Groningse huurders met foute energielabels al jaren bijstaan, onderhandelden met Pronkjewail over de coulanceregeling. Huurders die onder de regeling vallen, konden zich tot en met 31 maart aanmelden, onder andere via een online formulier dat te vinden was op de website van Robin Hood.

Contraexpertise energielabels

Wat kun je doen als je twijfelt aan het energielabel op je huurwoning?

Wat kun je doen als je vermoedt dat het label dat op jouw huurwoning zit niet klopt en je dus te veel huur betaalt?

Als alle huurders die te veel huur betaalden zich voor de regeling zouden melden, zou dat Pronkjewail meer dan 2,5 miljoen euro kunnen gaan kosten. Hoeveel huurders zich inmiddels gemeld hebben, is niet bekend. Pronkjewail bevestigt dat er een regeling is getroffen, maar wil daar inhoudelijk niet op ingaan.

Strafrechtelijk onderzoek en debat met Hugo de Jonge

Naast de getroffen coulanceregeling, zijn er ook ontwikkelen in het onderzoek dat het Openbaar Ministerie (OM) doet naar de energielabelkwestie in Groningen. Tot nu toe zocht het OM uit of strafrechtelijk onderzoek naar fraude met energielabels mogelijk was. Inmiddels, zo laat een woordvoerder van het OM weten, is besloten dat de politie in Groningen onder leiding van het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen.

Ook landelijk was er vorige week aandacht voor de kwestie. In het debat ‘Klimaatakkoord gebouwde omgeving’ (22 maart) vroegen VVD-Kamerlid Peter de Groot en SP-Kamerlid Sandra Beckerman aandacht voor foute energielabels. Ze noemden daarbij de uitzending van Pointer en vroegen minister Hugo de Jonge om frauderende energielabelinspecteurs strenger aan te pakken, de controle op energielabels te verbeteren en compensatie te regelen voor huurders die te veel huur betalen vanwege foute labels.

De Jonge gaf aan dat hij het belangrijk vindt dat de kwaliteit van energielabels omhoog gaat. Hij benadrukte, zoals het ministerie ook eerder al aan Pointer liet weten, dat het ministerie maatregelen wil nemen om het controlesysteem te verbeteren en frauderende inspecteurs aan te pakken.

Makers