Van die grote sterke rustige paarden die worden gebruikt voor een huifkar of, heel hip, door een biologische boer op het land. Van die trekpaarden wordt de toekomst bedreigd. In 2001 werd het amputeren van de staart van een paard verboden. Desondanks zijn er nog steeds fokkers die hun paarden laten couperen. Maar paarden die niet goed genoeg zijn voor de fokkerij én gecoupeerd zijn, eindigen bij de slager, als worst. 

Verminking

Op de keuringen die in de eerste 8 maanden van dit jaar zijn gehouden, zijn 32 eenjarige trekpaarden in de ring verschenen. Van die 32 eenjarige zijn er in ieder geval 19 zonder staart. De Kampioenen waren op vijf van de zes keuringen ook paarden zonder staart. De eigenaren geven geen duidelijkheid over de reden van couperen. Staatssecretaris Van Dam noemde in 2016 het couperen 'verminking' en ging strenger handhaven, met een last onder dwangsom van vijftienduizend euro. Maar dat heeft de fokkers niet tegen gehouden.

Dat paard kromp ineen en werd een meter kleiner op dat moment’

Trekpaardeigenaar

In december 2016 stelde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) nogmaals vast dat het deelnemen van gecoupeerde paarden aan wedstrijden, keuringen of tentoonstelling verboden was. Dit keer benadrukten ze dat het verbod ook gold voor paarden die in een lidstaat waren gecoupeerd waar het nog niet verboden was.
Sinds het coupeerverbod uit 2001 was er wel altijd één uitzondering. Als er een noodzaak is om te couperen, als de staart gebroken is of een gezwel heeft, dan mag couperen wel. Henk van der Pols, voorzitter van de Koninklijke Vereniging het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger (KVTH), zegt echter: "Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat er 19 paarden zijn met een aandoening".

Fokkers versus gebruikers

Fokkers zijn mensen die een paard willen zoals het er al decennia uitziet. Bij trekpaarden betekent dat onder andere zware benen met veel haar en géén staart. Maar het publiek wil het niet meer, het publiek wil een paard mét staart. Gebruikers, de mensen met de huifkarren en koetsen weten dat. Ze zijn ook overtuigd van het nut van de staart voor een paard. Want de staart is een communicatiemiddel, aan de houding van een paard, de oren én de staart kun je zien of een paard het naar zijn zin heeft.

Dan pakt die smid een gloeiend heet ijzer en brandt die stomp dicht’

De KVTH is er niet in geslaagd de fokkers ervan te weerhouden te couperen. Fokkers zoeken de randen van de wet op. Van der Pols: "Ik probeer elke keer ze daarvoor opnieuw op te roepen, ik begrijp enerzijds dat je het mooi vindt (een paard zonder staart, red) maar anderzijds is het 2018 en het kan niet meer, zo simpel is het.

Gecoupeerde trekpaarden worden worst
Programma item: 0
18 min 37 s

In 2001 kwam er een verbod op het couperen (amputeren) van de staart van een paard. Nu, 17 jaar later worden er nog steeds paarden verminkt, zoals toenmalig staatssecretaris Van Dam het in 2016 noemde. Van Dam besloot in dat jaar de handhaving te verscherpen. Tenzij er een veterinaire noodzaak (breuk, gezwel) was dan mocht couperen wel.

In het voorjaar constateerden we in Reporter Radio dat er nog steeds veulens gecoupeerd worden en dat de eigenaren daarvoor naar België gaan. We zochten de Vlaamse dierenarts op en hij ontkende het niet. In de eerste maanden van 2018 zijn er 6 keuringen geweest. Reporter Radio onderzocht hoeveel van de ter keuring verschenen eenjarige trekpaarden (dus geboren ná het verbod) gecoupeerd zijn. De uitkomst is veelzeggend.

Een reportage met Theo Nijssen, Hendrik de Kuijper, Joke Quist, Henk van der Pols (voorzitter Koninklijke Vereniging het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger, de KVTH) en D66 Tweede Kamer lid Tjeerd de Groot.