Jonge mannen herkennen situaties van seksuele straatintimidatie onvoldoende en weten te weinig over hoe zij meisjes en vrouwen die te maken krijgen met ongewenst gedrag kunnen ondersteunen. Dat blijkt uit onderzoek van Plan International, waaraan 1.083 jongens en mannen tussen de 16 en 25 jaar meededen.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos I&O, blijkt dat 83 procent van de jonge mannen wel begrijpt dat meisjes en vrouwen zich onveilig kunnen voelen in het openbaar, maar dat slecht 41 procent van hen het daadwerkelijk herkent wanneer een vrouw zich onveilig voelt.

Hoewel ruim de helft van de jonge mannen getuige was van straatintimidatie, zoals het nastaren, nafluiten en naroepen van een vrouw, deed bijna 80 procent van hen niets de laatste keer dat ze seksuele straatintimidatie zagen gebeuren. Ze grijpen niet in, omdat ze dit soort gedrag niet belangrijk of ernstig genoeg vinden. Ook wisten ze niet wat ze moesten doen of waren ze bang voor negatieve reacties.

Oproep: prik jouw onveilige locaties op onze kaart

Nastaren, nafluiten of nageroepen worden is voor veel vrouwen geen onbekend terrein. Voel jij je weleens onveilig op straat, in het park of in de sportschool? Help mee met ons onderzoek, door op onze kaart aan te geven op welke plekken in Nederland jij je onveilig voelt en waarom.

Jongens en mannen zien hun gedrag zelf niet altijd als ongewenst, blijkt verder uit het onderzoek. Jonge mannen geven aan dat ze vrouwen onbewust nastaren en een kwart van hen vindt het geoorloofd om vrouwen op straat te complimenteren over hun lichaam. Maar meisjes en vrouwen krijgen hier wel een ongemakkelijk en onveilig gevoel van, blijkt uit eerder onderzoek van dezelfde organisatie onder jonge vrouwen. Zij geven aan het vervelend te vinden om indringend nagestaard te worden, of seksueel getinte opmerkingen te krijgen over hun uiterlijk of kleding.

illustratieve header voor onveilige plekken

Waar voel jij je in Nederland onveilig? Prik een plek op onze kaart

Pointer start een grootschalig onderzoek naar plekken waar vrouwen zich in Nederland onveilig voelen. En daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Hoewel de ernst van straatintimidatie voor veel jonge mannen nog een blinde vlek is, vinden zij wel dat er meer aandacht moet komen voor ongewenst seksueel gedrag tegen meisjes en vrouwen. In het onderzoek noemen zij voorlichting op school, aandacht in de media en trainingen waarbij mannen zich leren uitspreken als methoden om ongewenst gedrag te verhelpen.

“Nog te vaak wordt seksuele straatintimidatie niet herkend, als ‘niet zo erg’ bestempeld of ontkend, terwijl seksuele intimidatie en geweld meisjes en jonge vrouwen wereldwijd beperken in hun bewegingsvrijheid en kunnen leiden tot angst en trauma,” zegt Garance Reus-Deelder, directeur van Plan International. “Ik ben blij dat jonge mannen pleiten voor betere voorlichting, trainingen en aandacht in de media. Iedereen heeft een rol in het uitbannen van ongewenst seksueel gedrag."

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek?

Elke week sturen we je onderzoeksverhalen, tips van de redactie, en verhalen die je nog van ons kan verwachten.

Makers

Online redacteur