2 maart 2018

Gemeente krijgt tik op vingers van rechter over verkeersbeleid rond school

Bekijk meer artikelen over: Wonen en leefomgeving Bekijk meer artikelen over: Verkeersveiligheid

Al jaren strijdt Tjeerd van den Broek – samen met andere wijkbewoners - voor een veilige verkeerssituatie rond de basisschool aan de Heyendaalseweg in Nijmegen. Veel brieven, bezwaarschriften en rapporten later krijgen zij nu gelijk van de rechter: de gemeente Nijmegen heeft haar verkeersplannen rond de school onzorgvuldig voorbereid en niet goed gemotiveerd.

‘Het is een bevestiging van het gevoel dat al jaren in de wijk leeft,’ zegt Van den Broek als we hem spreken over de uitspraak. ‘De gemeente doet maar wat.’ Vorig jaar hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de verkeerssituatie in Nijmegen in het onderzoek Verkeersveiligheid. Tjeerd en andere ouders maken zich dan al vier jaar zorgen over het verplaatsen van de basisschool in de wijk. De nieuwe school ligt namelijk aan een smalle en drukke weg, waar per etmaal 8000 voertuigen langskomen.

Vorig jaar liet Tjeerd met zijn zwager en hun kinderen aan Teun al zien hoe druk de weg is.

30 km/u

De gemeente ziet het anders. Ze heeft in een verkeersbesluit vastgelegd hoe ze de situatie veilig willen gaan maken. Zo stellen ze op een gedeelte van de weg een maximum snelheid in van 30 km/u. En ook de fietsstroken worden opgeheven. Volgens Van den Broek zorgen deze maatregelen - volgens adviseurs van zowel de gemeente en als van wijkbewoners - er echter niet voor dat de veiligheid van de schoolgaande kinderen is gewaarborgd.  

 Zo luidt ook de conclusie van een eerder onderzoek van SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid): de verkeersintensiteit op de Heyendaalseweg zal ruim boven de 5.000 motorvoertuigen per etmaal blijven liggen. Dit is, volgens het SWOV, onverantwoord voor de leefbaarheid en daarmee doelen ze op het geluidsniveau, de oversteekbaarheid en de hoeveelheid uitlaatgassen. Omdat de verkeersintensiteit relatief hoog zal blijven, zal de oversteekbaarheid van de Heyendaalseweg ondanks de zebrapaden een probleem zijn, zo zegt SWOV.

De gemeente zou volgens SWOV een duidelijke keuze moeten maken als het gaat om de functie van de Heyendaalseweg. Ze stelt voor om het van een gebiedsontsluitingsweg tot een zogenoemde erftoegangsweg te maken: dat is een lokale weg waar auto’s maar 30 km/uur mogen rijden.

Het gaat om eerlijkheid, zo vertelt Van den Broek ons vorig jaar. ‘Ik vind dat als het niet veilig wordt, dat de gemeente daarover eerlijk moet zijn. Maar de gemeente blijft erbij dat de schoolomgeving straks veilig is, zonder dat te onderbouwen.

Rechter: ‘niet zorgvuldig’

En dat stelt de rechter nu ook vast. De gemeente heeft haar plannen onvoldoende onderzocht en gemotiveerd.

‘Er is gekozen voor een 30 km/u zone over een gedeelte van de Heyendaalseweg, zonder extra maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat de weg goed kan worden overgestoken.’

De gemeente heeft volgens de rechtbank in Arnhem niet goed uitgelegd waarom ze geen extra maatregelen treffen. Dit terwijl er in een verkeersanalyse in opdracht van de gemeente op de noodzaak van zulke maatregelen was gewezen. Bovendien is er onvoldoende onderzoek verricht naar de bestaande en toekomstige verkeerssituatie. En ook uit een tweede verkeersbesluit - met aanvullende maatregelen  - blijkt volgens de rechtbank niet dat de maximumsnelheid en het opheffen van de fietsstroken is afgestemd op de verkeerssituatie. 

Reactie gemeente 

De gemeente Nijmegen laat in een reactie weten de uitspraak nog te bestuderen en te bekijken welke consequenties de uitspraak voor hen heeft. Uiteraard vragen we ze ook wat ze gaan doen om van de Heyendaalseweg een veilige weg te maken. De gemeente benadrukt dat het: 

‘altijd het streven is geweest om de verkeerssituatie rond de school zo goed mogelijk in te richten.’

Naar aanleiding van gesprekken met belanghebbenden zijn er ook veel maatregelen genomen, zo laat de gemeente weten. ‘Daar horen we naast kritiek ook veel positieve geluiden over. Dat neemt niet weg dat er nu een uitspraak van de rechtbank ligt op basis waarvan we als gemeente goed zullen bestuderen wat die voor het proces en de mogelijk ook de concrete inrichting betekent.’

Auteurs

Y.V.

Yvonne Verkaik

Redacteur
J.M.

Judith Meulendijks

Redacteur