Verkeersveiligheid

Eén op de vijf verkeersdoden valt op provinciale wegen. Niet voor niets worden ze 'dodenwegen' genoemd. Zijn bomen in de berm oorzaak van al dit leed? En moeten ze daarom gekapt worden?

Het aantal slachtoffers in het verkeer neemt toe en dat moet flink omlaag, vindt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij streeft naar een toekomst met 'nul verkeersslachtoffers'. Overheden proberen N-wegen veiliger te maken door bomenrijen langs de weg te kappen. Ook in gezonde, monumentale bomen wordt de kettingzaag gezet, wat leidt tot felle protesten van bewoners en natuurorganisaties. Hoeveel ongelukken worden eigenlijk veroorzaakt door bomen en helpt bomenkap ook echt om het aantal verkeersdoden omlaag te brengen?

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Stronken van omgekapte bomen

Meer over dit onderzoek

Kruispunt Kleine Drift/Zuiderweg
| Oproep

Met je dochter van 12 meefietsen naar school omdat het verkeer zo gevaarlijk is: in 2022 is het aantal verkeersdoden wéér gestegen

Pointer peilt de ervaringen op het gevaarlijkste kruispunt van Hilversum.

Anna meet hoe dicht de boom op de weg staat
| Uitzending

Maakt bomenkap de weg veiliger?

Bomen die gekapt worden aan de N489 in Zuid-Holland
| Artikel

Duizenden bomen gekapt langs N-wegen om verkeersdoden te voorkomen

Er worden duizenden bomen gekapt om N-wegen veiliger te maken. Wegbeheerders willen het aantal verkeersdoden omlaag brengen, ook als er relatief weinig mensen verongelukken...

Verkeerslachtoffer Anne Heins voor de boom waar hij tegenaan crashste
| Artikel

Anne overleefde een auto-ongeluk, maar de boom hoeft van hem niet gekapt

Anne reed op de provinciale weg in Drenthe frontaal tegen een boom en overleeft dat ternauwernood. Hij weet nog steeds niet hoe het komt dat hij van de weg is geraakt.

De kap van oude eiken aan de N395 bij Diessen
| Artikel

Waarom 76 oude eiken moesten wijken voor de auto: ‘Als ik er fiets doet het me pijn’

Om de N395 veiliger te maken heeft de provincie Noord-Brabant mooie oude eiken gekapt. Nu is het er een kale toestand. Voor- en tegenstanders verschillen van mening of dit nu...

Jonge aanplant ter vervanging van gekapte bomen

Natuurliefhebbers steunen grootschalige bomenkap langs N-wegen. Hoe zit dat?

Op N-wegen worden regelmatig bomen gekapt vanwege de veiligheid. Natuurclubs kunnen daar soms begrip voor opbrengen. Of de oude weg was erg onveilig, of het nieuwe traject...

Verkenning Research Opnames Uitzending

Oproep

Monumentale bomenrijen kappen om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen? Een lastig dilemma. Hoe ga je als overheid, verkeerskundige en bewoners hiermee om? Wij horen het graag! Tip ons ook als er kapplannen zijn langs provinciale wegen in jouw omgeving.

Deel jouw verhaal

Makers