Verkeersveiligheid

Eén op de vijf verkeersdoden valt op provinciale wegen. Niet voor niets worden ze 'dodenwegen' genoemd. Zijn bomen in de berm oorzaak van al dit leed? En moeten ze daarom gekapt worden?
Kruispunt Kleine Drift/Zuiderweg
| Oproep

Met je dochter van 12 meefietsen naar school omdat het verkeer zo gevaarlijk is: in 2022 is het aantal verkeersdoden wéér gestegen

Pointer peilt de ervaringen op het gevaarlijkste kruispunt van Hilversum.

Anna meet hoe dicht de boom op de weg staat
| Uitzending

Maakt bomenkap de weg veiliger?

Bomen die gekapt worden aan de N489 in Zuid-Holland
| Artikel

Duizenden bomen gekapt langs N-wegen om verkeersdoden te voorkomen

Er worden duizenden bomen gekapt om N-wegen veiliger te maken. Wegbeheerders willen het aantal verkeersdoden omlaag brengen, ook als er relatief weinig mensen verongelukken...

Verkeerslachtoffer Anne Heins voor de boom waar hij tegenaan crashste
| Artikel

Anne overleefde een auto-ongeluk, maar de boom hoeft van hem niet gekapt

Anne reed op de provinciale weg in Drenthe frontaal tegen een boom en overleeft dat ternauwernood. Hij weet nog steeds niet hoe het komt dat hij van de weg is geraakt.

De kap van oude eiken aan de N395 bij Diessen
| Artikel

Waarom 76 oude eiken moesten wijken voor de auto: ‘Als ik er fiets doet het me pijn’

Om de N395 veiliger te maken heeft de provincie Noord-Brabant mooie oude eiken gekapt. Nu is het er een kale toestand. Voor- en tegenstanders verschillen van mening of dit nu...

Jonge aanplant ter vervanging van gekapte bomen

Natuurliefhebbers steunen grootschalige bomenkap langs N-wegen. Hoe zit dat?

Op N-wegen worden regelmatig bomen gekapt vanwege de veiligheid. Natuurclubs kunnen daar soms begrip voor opbrengen. Of de oude weg was erg onveilig, of het nieuwe traject...

Bomen vlak langs een provinciale weg
| Artikel

Verkeerskundige: "Géén bomen vlak naast de weg is het meest veilig"

Provinciale wegen zijn gevaarlijke wegen. Als je tegen een boom knalt, is de kans groot dat je het niet overleeft. Een veilige berm zonder bomen en obstakels kan dodelijke...

Crash van een auto tegen een boom
| Oproep

Nog veel ongelukken door bomen in de berm

Overlijden of ernstig gewond raken door een frontale botsing tegen een boom in de berm. Voorkomen we dit soort ongelukken door bomen te kappen?

Gekapte bomenrij aan provinciale weg
| Oproep

Er worden te veel bomen gekapt voor verkeersveiligheid, volgens deze tipgever

Regelmatig gebeurt het: het kappen van gezonde bomen langs provinciale wegen om het verkeer veiliger te maken. Ondanks felle protesten gaan de bomen vaak toch tegen de vlakte...

Kap van bomenrij langs de weg
| Onderzoek

“Een mensenleven gaat boven een bomenleven”

Gekapte bomen, ook langs wegen, moeten binnen 3 jaar vervangen worden door nieuwe bomen. Maar dat gebeurt niet altijd. “Als ik na 3 jaar die plek controleer, vraag ik me af...

Bomenkap protest afbeelding
| Oproep

Protest tegen bomenkap provinciale wegen: kale wegen zijn 'vrijbrief om te scheuren'

Er vallen veel verkeersslachtoffers op provinciale wegen. Een op de vijf doden komt om op N-wegen. Helpt bomenkap op de verkeersveiligheid te verbeteren?

ReportersNL: Verhalen achter verkeersdoden
| Uitzending

ReportersNL: Verhalen achter verkeersdoden