Rotterdam betuigt voor het eerst spijt over de gang van zaken rondom oud-medewerker Jaco van Heijst die chronisch ziek werd door zijn werk voor de gemeente. Dat zegt wethouder Arjan van Gils (D66) in onze uitzending over beroepsziekten. De zaak duurde lang, zo’n 7 jaar, mede doordat de gemeente de beroepsziekte niet erkende.

Van Gils: “Zeker als grote werkgever zoals wij dat zijn, zou je moeten zeggen: we moeten niet met elkaar in een juridische strijd komen. Als het aannemelijk is dat iemand ziek is geworden door zijn werk en een arts bevestigt dat, moet een werkgever zeggen: hoe lossen we dit samen op?”

Jaco van Heijst maakte als medewerker van de gemeente Rotterdam grafzerken schoon met het schoonmaakmiddel Biomos. Biomos moet zorgvuldig worden gebruikt: in lage concentraties en met beschermende kleding aan. Daar ging het mis: de gemeente liet Van Heijst jarenlang het middel over zerken sproeien, soms in heel hoge hoge concentraties en zonder enige bescherming. De gevolgen kwamen aan het licht in 2014, toen bij hem de longziekte COPD werd vastgesteld. Van Heijst werd tot twee keer toe in het gelijk gesteld door een rechter.

De zaak duurde echter lang, in totaal 7 jaar, onder meer doordat de gemeente niet erkende dat Van Heijst ziek is geworden door het werken met Biomos. Tijdens de rechtszaken voerde de werkgever aan dat Van Heijst de ziekte aan zichzelf heeft te wijten: hij rookte. Van Heijst heeft de gang van zaken als slopend ervaren. Van Heijst: “Als ik had geweten dat het zo lang zou duren, was ik er nooit aan begonnen.”

Oproep

Denk jij dat je Covid-19 hebt opgelopen in je beroep? Wij willen graag weten wat je ervaringen zijn. Ben je bij een bedrijfsarts geweest? Is je ziekte vastgesteld als beroepsziekte? Wil je eventueel je schade verhalen? Laat het ons weten!

Van Gils: probeer juridische strijd te voorkomen

Wethouder Van Gils betuigt nu spijt: “Dat vind ik echt erg. Je wilt een goede werkgever zijn. En dat het dan zo eindigt en zo lang duurt en dat Van Heijst heeft moeten vechten voor zijn recht, dat is niet oké.”

Van Gils vindt dat je als werkgever -en zeker als grote werkgever, zoals de gemeente Rotterdam- moet proberen te voorkomen dat je in een juridische strijd verwikkeld raakt met een oud-werknemer die (vermoedelijk) een beroepsziekte heeft. De wethouder pleit voor een oplossing buiten het recht om. “Allereerst is het heel vervelend dat iemand ziek is geworden. Nog vervelender is het dat het door het werk komt. Dan moeten wij als werkgever zeggen: hoe gaan we dit oplossen? Soms kan dat iets met financiën zijn, soms kan dat ander werk zijn. De zorg daarover mag niet te groot worden. Maar dat is de basis die je hebt met elkaar. We gaan dus niet als werkgever zeggen dat je niet ziek bent geworden door je werk. Want dan trek je de bodem eronderuit.”

Beroepsziektezaken in Nederland vaak lang en complex

Beroepsziektezaken waarbij de zieke werknemer zijn werkgever aansprakelijk stelt lopen in Nederland via het aansprakelijkheidsrecht. Dit zijn vaak lange processen. Een belangrijke reden daarvoor is dat het aan de werknemer is om te bewijzen dat er daadwerkelijk een causaal verband is tussen ziekte en werk en dat is bijna onmogelijk. Werkgevers voeren dan ook vaak aan dat iemand niet op het werk maar in de privésfeer ziek is geworden, zoals de gemeente Rotterdam ook deed bij Van Heijst.

Van Gils wil dus een andere weg inslaan. “Zelfs als het om een geval gaat waarbij je een beetje kan twisten over de oorzaak van de ziekte, dan vind ik dat een goede werkgever zegt: wij nemen dat risico.”

De uitzending over beroepsziekten is te zien op maandag 25 januari om 22.20 uur op NPO2.

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Makers