Tientallen omwonenden van Tata Steel gaan de staalfabriek aanklagen voor het schaden van de gezondheid. Strafpleiter Bénédicte Ficq gaat namens hen aangifte doen. Maar dat zijn niet de enige juridische problemen voor Tata Steel, de fabriek kan nog meer claims verwachten.  

ReportersNL

ReportersNL is de rubriek van Pointer op NPO Radio 1 over regionale onderzoeksjournalistiek. Met komende zondag Bart Vuijk van het Noordhollands Dagblad over de juridische verwikkelingen rond de milieuvervuiling van Tata Steel.

Meer over ReportersNL

ReportersNL

Noordhollands Dagblad

Strafpleiter Ficq wacht nog even met de aangifte en hoopt dat meer mensen zich aansluiten. De aanklacht is behalve tegen Tata Steel ook tegen de op het terrein gevestigde slakverwerker Harsco. Dit bedrijf verwerkt de staalslak (een restproduct) dat vrijkomt bij de productie van staal door Tata, wat de afgelopen jaren leidde tot zogenoemde ‘grafietregens’ in de omgeving. “De fabriek dumpt gewetenloos en opzettelijk gevaarlijke stoffen in dichtbevolkt gebied”, aldus Ficq in het Noordhollands Dagblad.

Massaclaim

Naast op handen zijnde aangifte van de tientallen omwonenden via Ficq lopen er nog meer procedures. Zo heeft advocaat Leonard Böhmer een massaclaim bij de Tata-top neergelegd voor gezondheidsschade. Verschillende nabestaanden van aan kanker overleden medewerkers hebben zich bij deze claim aangesloten.

Tata Steel

Staalfabriek Tata Steel zorgt voor onrust bij omwonenden

De massaclaim, waarbij ongeveer honderd mensen zich hebben aangesloten, is bedoeld om van Tata Steel een schadevergoeding te krijgen voor de gezondheidsschade. Mocht de aangifte van Ficq succes boeken dan betekent dit ook dat de massaclaim een grotere kans van slagen heeft, zegt journalist Bart Vuijk van het Noord-Hollands Dagblad. Hij volgt voor de krant de ontwikkelingen rond Tata Steel.

Gevolgen

Dat is een andere insteek dan de aangifte die door Ficq namens omwonenden wordt gedaan. De stichting Frisse Wind, waar de omwonenden die nu aangifte doen in zijn georganiseerd, zet in op strafvervolging terwijl de claim van advocaat Böhmer inzet op een schadevergoeding.

Een veroordeling zou kunnen leiden tot een verplaatsing van het bedrijf of de sluiting van de meest milieuvervuilende fabrieken op het terrein. Ondanks het pakket aan duurzame maatregelen van 300 miljoen euro die Tata onlangs aankondigde ziet stichting Frisse Wind dat er nu weinig verandert. “Er zijn geen maatregelen waar wij vandaag iets aan hebben. Zoals de sluiting van Kooksfabriek 2, die wat ons betreft per direct dicht moet”, aldus stichtingsoprichter Sanne Walvisch in het Noord-Hollands Dagblad.

Ook loopt er nog een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de milieuovertredingen van Tata Steel. Vuijk vertelde eerder in een uitzending van ReportersNL dat Tata Steel in 2019 maar liefst 1775 milieuovertredingen beging.

Zondag om 19.45 uur spraken we in Pointer (NPO Radio 1) met journalist Bart Vuijk van het Noord-Hollands Dagblad en advocaat Leonard Böhmer over de juridische gevechten van Tata Steel.

ReportersNL: de juridische gevechten van Tata Steel

Makers