De helft van de vrouwen in ons land is niet financieel onafhankelijk. Al jaren is dit een bron voor heftige discussie. In onze uitzending 'Een betere positie voor vrouwen’ lieten we zien waarom het nog steeds niet goed gaat met de economische positie van de Nederlandse vrouw. Vooral doordat er massaal parttime gewerkt wordt, lukt het vrouwen vaak niet om financieel op eigen benen te staan.  

Vrouwenquotum
25 min 23 s

Het is al jaren bron van discussie, maar nog steeds gaat het niet goed met de economische positie van vrouwen in ons land. De helft van de Nederlandse vrouwen is niet financieel onafhankelijk. Massaal werken vrouwen parttime. Vrouwen zijn inmiddels hoger opgeleid dan mannen, maar nog steeds is het slecht gesteld met het aantal vrouwen aan de top. Als paardenmiddel is nu het vrouwenquotum ingesteld. Maar waarom lukt het niet om vrouwen meer te laten werken? En is dit überhaupt een probleem?

Maar wat als je wél meer uren wilt werken? Wat betekent dat dan voor je kinderopvangtoeslag en je zorg- of huurtoeslag? Hoeveel belasting en heffingen moet je dan gaan betalen? En vooral belangrijk: wat blijft er dan netto onderaan de streep over met een paar uur extra werken?

Bereken hier: wat levert meer uren werken je netto op?

Om erachter te komen wat een paar uur extra werken voor je portemonnee betekent zijn ingewikkelde financiële berekeningen nodig die voor mensen lastig zijn zelf te maken. En ook de angst om toeslagen kwijt te raken is groot. Daarom lanceren het Nibud, WOMEN Inc. en stichting Het Potentieel Pakken nu een handige rekentool waarmee je heel simpel binnen tien minuten zélf kan berekenen wat extra werken je netto oplevert. In één oogopslag kan je zo zien wat het voor jouw financiële positie en portemonnee betekent.

Korte contracten de standaard

In de praktijk blijkt dat 70 procent van de vrouwen wel degelijk meer uren wíl werken, maar vaak ook niet de kans krijgen. Dat komt omdat in de sectoren waarin ze werken kleine deeltijdcontracten de standaard zijn, Zoals bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs. Zonde want er zijn inmiddels meer hoger opgeleide vrouwen dan mannen, maar in het aantal werkuren zien we dat niet terug. Ook in de posities aan de top zijn vrouwen nog steeds schaars.

Wieteke Graven

Nederland koploper parttime werken: ‘Vrouwen moeten een bewuste keuze maken’

Door vrouwen te overtuigen om een paar uur meer te werken, hoopt deze stichting het personeelstekort in de zorg en het onderwijs op te lossen.

Stichting Het Potentieel Pakken richt zich specifiek op vrouwen in de zorgsector, zo lieten we in onze uitzending zien. Zij hebben onderzocht dat meer dan 300 duizend zorgmedewerkers niet financieel onafhankelijk zijn, een groot risico als ze alleen komen te staan. Een groot deel van hen wéét ook niet wat extra werken ze zou opleveren, of ze gaan er op voorhand al vanuit dat meer werken toch niet loont. Zo wordt vaak geen goede afweging gemaakt. De WerkUrenBerekenaar moet daar dus verandering in brengen en vrouwen bewuster maken van hun financiële positie.

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek?

Elke week sturen we je onderzoeksverhalen, tips van de redactie, en verhalen die je nog van ons kan verwachten.