29 oktober 2020

Hoogleraar over reactie gemeente: “Wonderlijke en kwalijke uitleg Archiefwet”

Naar aanleiding van onze aflevering over fraudeschulden en verdwenen mailverkeer tussen sociale dienst en burgers van afgelopen maandag, zette de gemeente Dordrecht een reactie online die volgens hoogleraar archiefwetgeving Charles Jeurgens ‘onnavolgbaar’ is, en geschreven moet zijn zonder veel kennis van zaken.

In de aflevering ‘Bijstandsfraude, grote schuld’ van 26 oktober 2020 staat het verhaal van Robin Prijs centraal. Hij werd uit de bijstand en zijn schuldregeling gezet, onder andere omdat hij niet aan de inlichtingenplicht had voldaan; dat is het informeren van de gemeente over al zijn inkomsten en activiteiten. Robin claimde dat hij de gemeente Dordrecht wel op de hoogte had gesteld van zijn activiteiten door het sturen van e-mails, de gemeente claimde dat zij die nooit hebben ontvangen en suggereerden in de rechtszaal dat Robin de e-mails had vervalst. Uit onze aflevering bleek niet alleen dat de e-mails wel degelijk zijn verstuurd door Robin en ontvangen zijn door de gemeente, maar ook dat de gemeente deze e-mails volgens de Archiefwet nooit had mogen weggooien.

In de warrige online reactie van de gemeente Dordrecht stellen zij dat hun handelen (het verwijderen van de e-mails) voldoet aan de vereisten van de archiefwet 1995-2017 toen deze zaak speelde, en dat wij als tv-programma in de uitzending ten onrechte eisen uit een veranderde Archiefwet (sinds 2018) op de zaak projecteren. Maar hoogleraar Archiefwetgeving Charles Jeurgens ziet dat anders. Hij wijst erop dat de Archiefwet in 2018 minimaal gewijzigd is en dat er al sinds 1995 in de Archiefwet staat vastgelegd dat men verplicht is tot het werken met selectielijsten. “Selectielijsten voor gemeentelijke en intergemeentelijke organen zijn tussentijds wel aangepast, maar alle lijsten die mogelijk een rol hebben kunnen spelen in de zaak van Robin Prijs (2012, 2017, 2020) kennen allemaal bewaartermijnen toe aan het type documenten waar we het in dit geval over hebben”, zo reageert Jeurgens. In het geval van Robin betekent het dat de bewaartermijnen zo lang zijn, dat de gemeente de e-mails nog zou moeten hebben. Jeurgens: “Het gaat immers om e-mails die verstuurd werden vanwege de verplichting opgave te doen van werk en inkomsten. Dus ze zijn vanwege de aard van die functie (verplichting van sturen van informatie) zonder enige twijfel archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995 en onderhevig aan de selectielijst.”