6 maart 2020

Inspectie kraakt zorginstelling Altenastaete

Bekijk meer artikelen over: Gezondheid en zorg Bekijk meer artikelen over: Zorgcowboys
  1. De zorg binnen particuliere oudereninstelling Altenastaete laat zwaar te wensen over. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deze week in een vernietigend rapport. 
  2. De zorginstelling scoort op twaalf van de veertien door de IGJ getoetste punten onvoldoende of grotendeels onvoldoende. Zaken als veiligheid op het gebied van medicatie, kennis van het personeel, dossiervorming, en de omgang met cliënten zijn niet in orde.
  3. De IGJ bracht november vorig jaar een onaangekondigd bezoek aan de instelling na publicaties van Pointer en het Algemeen Dagblad waarin oud-personeelsleden een boekje open deden over de werksfeer en de belabberde kwaliteit van de zorg.
  4. De particuliere zorginstelling voor ouderen met vestigingen in Werkendam en Nieuwendijk kwam september vorig jaar voor het eerst in opspraak na onze berichtgeving over de ongebruikelijk hoge winsten (rond 40%) die de instelling maakt en beschuldigingen van fraude met declaraties.

Particuliere ouderenzorginstelling Altenastaete voldoet op vrijwel geen enkel punt aan de geldende normen voor ouderenzorg. Dit stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een zeer kritisch rapport dat woensdag uitkwam. De IGJ concludeert dat de instelling onder meer op het gebied van patiëntveiligheid, medicatieveiligheid, deskundigheid van het personeel en kwaliteit van de zorg (grotendeels) onvoldoende scoort. Bovendien heeft de Inspectie geen vertrouwen in de huidige directie. “De Inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in de verbeterkracht van de organisatie.” Altenastaete kwam al negatief in het nieuws nadat uit onderzoek van Pointer, Reporter Radio en Follow the Money bleek dat de zorginstelling extreme winsten behaalde en daarnaast beticht werd van fraude met declaraties, slechte zorg en wanbeleid. 

Het rapport is opgesteld nadat de Inspectie op 5 november vorig jaar een onaangekondigd inspectiebezoek deed bij de locatie van de instelling in Nieuwendijk. Aanleiding voor het verrassingsbezoek vormde berichtgeving van Pointer en het Algemeen Dagblad over de gebrekkige kwaliteit van de zorg binnen de instelling.

De Inspectie is ongenadig hard in haar rapport. Er deugt weinig van de zorg die Altenastaete biedt. In het rapport lezen we onder het kopje ‘conclusie bezoek’ het volgende: “De Inspectie constateert dat de geboden zorg in Nieuwendijk nog (grotendeels) onvoldoende voldoet aan de getoetste normen. Twaalf van de veertien getoetste normen voldoen (grotendeels) niet. De Inspectie concludeert dat er onvoldoende deskundigheid in de organisatie aanwezig is, wat blijkt uit de resultaten. Nieuwendijk heeft weinig zicht op de risico’s en verbeterpunten.” Ook zijn binnen de instelling zaken als medicatieveiligheid niet geborgd. “De Inspectie is van mening dat externe deskundigheid nodig is om de noodzakelijke verbeteringen te realiseren en te borgen”, zo luidt een van de conclusies.

Kaalgeplukt

Dat er veel mis is binnen de instelling komt aan het licht als een groep oud-medewerkers eind vorig jaar een boekje opendoet over de gebrekkige kwaliteit van de zorg, de volstrekt verziekte werksfeer en het wanbeleid van de directie. Personeel moet medische handelingen verrichten waartoe ze zich niet bekwaam achten, het vieze eten is een constante bron van ellende en het personeelsbeleid is een chaos. Een bron vertelt: “Cliënten die iedere maand zoveel betalen, hebben recht op topzorg en lekker eten. In plaats daarvan worden ze kaalgeplukt." Cliënten komen veel tekort, zo zegt nu ook de Inspectie. Zij onderzocht of ‘cliënten nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip ervaren en of zij met respect worden behandeld'. De conclusie luidt dat de instelling op dit punt grotendeels niet voldoet. Hetzelfde geldt voor het punt dat ‘zorgverleners beschikken over een actueel medicatieoverzicht en actuele toedienlijst van de apotheek’. Ook dit is niet op orde, aldus de Inspectie.

Onlangs is ook vast komen te staan dat Altenastaete haar status als ‘Erkend Leerbedrijf’ van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is kwijtgeraakt. De maatregel volgt op publicaties van Pointer en Reporter Radio over de omgang met stagiaires en leerlingen. Ze zouden niet goed begeleid worden en handelingen moeten verrichten waartoe zij zich niet bekwaam achten. Als gevolg van de maatregel mogen leerlingen niet langer (onder begeleiding) zorgtaken uitvoeren en moeten ze op zoek naar een andere leerplek.

“Cliënten die iedere maand zoveel betalen, hebben recht op topzorg en lekker eten. In plaats daarvan worden ze kaalgeplukt."

Anonieme tipgever over Altenastaete

De zorgaanbieder kan op korte termijn opnieuw bezoek van de Inspectie verwachten. Uit het rapport maken we op: “Op basis van de bevindingen en bovenstaande conclusie zal de Inspectie opnieuw een bezoek brengen aan Nieuwendijk. De Inspectie verwacht dat de zorgaanbieder voldoet aan de normen uit wet- en regelgeving en veldnormen.” Branchevereniging Riant Verzorgd Wonen (RVW) laat namens directeur Teo Ruisendaal het volgende weten: "Het aantal onderwerpen dat grotendeels niet voldoet in het IGJ-rapport in Altenastaete is omvangrijk. Hiervoor zal een flinke inspanning nodig zijn. Zoals te doen gebruikelijk is vanuit RVW ondersteuning aangeboden, in dit geval door directies van twee andere voorzieningen."

Tegenover de Inspectie geeft directrice Ilonka de Waal aan zich in grote lijnen te herkennen in de bevindingen van de Inspectie. Ook vertelt ze bezig te zijn met het treffen van verbetermaatregelen en het aanstellen van extra deskundigheid door het inschakelen van de organisatie Waardigheid en trots Op Locatie. Wij hebben Altenastaete in de gelegenheid gesteld om te reageren op het rapport. De zorgaanbieder heeft daarvan geen gebruik gemaakt.

Wat voor bedrijf is Altenastaete?

Altenastaete is eigenlijk een bedrijf dat in de regio Land van Heusden en Altena (bij Gorinchem) thuiszorg aanbiedt. Daarnaast levert Altenastaete thuiszorg aan ouderen met een zorgbehoefte in eigen appartementencomplexen in Nieuwendijk en Werkendam. Voor een eenpersoonsappartement -inclusief servicekosten- rekent Altenastaete minimaal 2.500 euro per maand. Er zijn ook een aantal appartementjes voor twee personen te huur voor 4.200 euro per maand. Daar komen de kosten voor de 24-uurszorg nog bij. Die worden betaald door de overheid via de Wet langdurige zorg (Wlz) en daarvoor betaalt de zorgontvanger ook nog een eigen bijdrage aan het CIZ (Centrum Indicatiestelling zorg). Omdat Altenastaete zich richt op ouderen met een relatief grote zorgbehoefte, gaat het om forse bedragen. De instelling ontvangt per bewoner namelijk minimaal 3.800 euro per maand. Een bedrag dat, al naargelang de zorgbehoefte zwaarder is, kan oplopen tot maandelijks bijna 8.000 euro. Het zorggeld is bestemd voor verpleging, verzorging, maaltijden en dagbesteding. Als een bewoner geen indicatie heeft voor Wlz, kan de zorg ook worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Michiel Straub / AD Rivierenland

Auteurs

D.M.

Dirk Mostert

Onderzoeksjournalist / verslaggever
T.B.

Tanne van Bree

Designer