13 januari 2018

‘Je kan elkaar niet verstaan door die vliegtuigen’

Voor tipgevers uit de gemeente Aalsmeer lijkt de maat vol. De overlast die ze ervaren van luchthaven Schiphol moet minder. Veelvuldig reageren inwoners uit deze gemeente op onze oproep in het onderzoek Overlast vliegtuigen. 

Ze laten ons weten dat ze zich zorgen maken over de leefbaarheid, hun gezondheid en de geluidsoverlast in hun dorp. ‘In de zomer buiten zitten kan eigenlijk niet meer,’ vertelt één van hen. ‘Een gesprek is niet te voeren, je kan elkaar niet meer verstaan als om de paar minuten weer zo’n kist overkomt.’ Een andere inwoner van Aalsmeer belt om te vertellen dat hij zich zorgen maakt over de uitstoot van de vele vliegtuigen over zijn dorp:

‘De groente uit de tuin is zwart van de fijnstof’

Overlast groeit

Wat opvalt is dat het vooral mensen zijn die al lange tijd in het gebied woonachtig zijn. Sommigen zijn er geboren, anderen wonen er meer dan 50 jaar. Het zijn inwoners die gewend zijn aan de aanwezigheid van de luchthaven en het daarbij behorende ‘overlast’. En daar ook lange tijd geen problemen mee hadden. Want je weet tenslotte dat je naast Schiphol woont, zo horen we regelmatig. Maar de laatste jaren is de overlast gegroeid en de leefbaarheid afgenomen, aldus verschillende tipgevers.

'Draagvlak brokkelt snel af'

We besluiten verder in te zoomen op Aalsmeer, een gemeente die van oudsher onlosmakelijk verbonden is met de luchthaven. We ontdekken dat de gemeente recent een stuk heeft gepresenteerd waarin ze ingaan op de situatie rond Schiphol. Daarin valt te lezen dat ook zij constateren dat door de snelle groei van de luchthaven het draagvlak bij de bewoners voor Schiphol ‘snel afbrokkelt’.

‘Schiphol staat bovenaan het lijstje onderwerpen waarover inwoners zich zorgen maken volgens een recente gemeentepeiling’

position paper Schiphol: De mensen achter de cijfers

‘Nijpende situatie’

Aalsmeer heeft door zijn ligging te maken met luchtverkeer van verschillende vliegroutes. Met name de groei van het aantal vliegbewegingen op de zogenoemde Aalsmeerbaan is de afgelopen jaren toegenomen, horen we van bewoners.

In de ‘position paper’ van de gemeente lezen we dat er in 2017 ruim 100.000 vliegtuigen van deze baan vertrokken. En op 1 november 2017 waren dat er maar liefst 500 op 1 dag. De situatie in de ondergelegen woonwijken staat volgens de gemeente daardoor 'zwaar onder druk' en is in sommige gebieden zelfs ‘nijpend’. Onder meer door het gebrek aan rust, een gevoel van onveiligheid door de vele vluchten en de wervelwinden die daar soms mee gepaard gaan.

In balans met de omgeving

De afgelopen maanden was er veel te doen over de toekomst van Schiphol na 2020. In het regeerakkoord valt te lezen dat de focus voor de toekomst en groei van Schiphol vooral komt te liggen op de hinderbeperking. De luchthaven mag groeien, maar wel in ‘balans met de omgeving’. Door de inzet van schonere en stillere vliegtuigen zou Schiphol dan meer vluchten kunnen uitvoeren. Momenteel is dat gemaximeerd op 500.000 vliegbewegingen per jaar.

Volgens gemeente Aalsmeer is er nu al sprake van disbalans in hun gemeente en zij vinden dat er allereerst oog moet komen voor de impact die het huidige aantal vliegbewegingen nu al heeft op de leefbaarheid.

Verdere groei van de het luchtverkeer zal in de hele gemeente de overlast doen toenemen schrijven ze verder. En rond de Aalsmeerbaan ‘tot een onverantwoorde situatie leiden, ook als vliegtuigen stiller en schoner worden.’

Ze pleiten voor verschillende maatregelen op korte en lange termijn, de hele visie van de gemeente Aalsmeer lezen kan hier.

Auteurs

Y.V.

Yvonne Verkaik

Redacteur