Het is december 1986 als er voor het eerst een aardbeving plaatsvindt in Groningen. Waardoor die veroorzaakt wordt, is dan nog onduidelijk. Inmiddels is bekend dat de aardbevingen in Groningen veroorzaakt worden door gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en zijn we ongeveer 1000 bevingen verder. Vooral de laatste jaren nemen de bevingen in Groningen in een rap tempo toe. We brengen het aantal bevingen en de magnitude ervan in kaart voor onze dossier Schade Gaswinning.

Onze kaart, gemaakt door het KRO-NCRV data-team, laat zien waar en hoeveel bevingen er sinds 1986 zijn geweest in het noorden van Nederland. De meeste bevingen in Groningen zijn niet zwaarder dan 2.0 op de schaal van Richter, maar inmiddels zijn er ook 14 bevingen geweest die zwaarder zijn dan 3.0. Omdat de bevingen veroorzaakt worden door gaswinning vinden ze, in vergelijking met aardbevingen op andere plekken in de wereld, relatief dicht bij de oppervlakte plaats. Hierdoor zijn de bevingen vaak, zonder dat ze per definitie hoog op de schaal van Richter scoren, toch erg voelbaar.

Het aantal aardbevingen is duidelijk toegenomen afgelopen decennia. Kanttekening daarbij is dat er sinds 2015 veel meer meters zijn geplaatst, waardoor er meer kleine bevingen gemeten worden. De hoeveelheid aardbevingen neemt sinds 1986 fors toe, maar de sterkte van de bevingen neemt het laatste jaar weer lichtelijk af, vermoedelijk door een vermindering van de hoeveelheid gas dat de laatste paar jaar gewonnen wordt.

De aardbevingen hebben vooral veel impact op de bewoners van Groningen. Door de bevingen hebben veel mensen schade aan hun huis, en moeten zij door ingewikkelde en langdurige procedures heen om de schade aan hun huis vergoed te krijgen. Daarover gaat onze uitzending vanavond.

Auteurs

M.R.

Marije Rooze

Developer
A.T.

Anne Mae van Tilburg

Redacteur