Marieke Lips is directeur van beroepsorganisatie Kindbehartiger en mailt ons na het openen van het dossier Vechtscheidingen. Een kindbehartiger vertegenwoordigt kinderen in een scheiding en maakt een vertaalslag van wat zij vinden en nodig hebben naar de ouders.

Bij vechtscheidingen hebben veel ouders ieder een eigen advocaat. Kinderen hebben geen eigen rechtspositie en vaak wordt er niet of nauwelijks naar ze geluisterd in de rechtszaal. Lips gaat vaak al in een vroeg stadium namens een kind in gesprek met de advocaten van de ouders. Daar is wel toestemming voor nodig van beide ouders. Op deze manier worden ook de mening en de wensen van het kind gehoord.

Omgang met 1 ouder

Kinderen krijgen door een vechtscheiding te maken met ingrijpende gebeurtenissen. Soms wijzen betrokken instanties als Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming de kinderen (tijdelijk) aan 1 ouder toe om de rust te bewaren. Ook proberen ouders wel eens de omgang van de kinderen met hun ex-partner te blokkeren. Lips: ‘Je ziet dat kinderen soms het contact met 1 ouder verliezen. Schoolresultaten kunnen daardoor verminderen, je ziet depressies en agressie ontstaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar aandacht aan besteden.’

Bang voor vader of moeder

Wat betekent het voor een kind als het 1 van de ouders niet of nauwelijks meer ziet? Lips: ‘Er wordt soms gezegd dat een kind rust nodig heeft. Dat het beter is om 1 ouder niet meer te zien. Maar contact met een ouder verliezen leidt tot alleen maar meer onrust en langdurige gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Ook als kinderen zelf zeggen dat ze geen contact willen met 1 van hen zal ik daar als professional nooit in mee gaan. Tenzij er indicaties zijn voor mishandeling of de veiligheid in het geding is.’

‘Kinderen zeggen soms dat ze bang zijn voor een ouder. Maar hoe reëel is die angst? Die angst kan komen doordat je bang wordt gemaakt door je moeder voor je vader.’

Hoe kom je er eigenlijk achter wat in het belang van het kind is? Lips: ’Praten met kinderen vraagt nogal wat. Het vraagt om veel kwaliteiten om te filteren wat een kind zegt. Soms heeft een kind een heel negatief beeld in zijn hoofd over 1 ouder, wat niet de realiteit is en er in is gestopt door een andere ouder.’

Makers