De Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK) roept de gezondheidsinspectie op in actie te komen tegen een homeopathisch alternatief voor vaccineren. Dat zegt voorzitter Károly Illy, die we interviewden voor ons onderzoek naar vaccinaties.

Deze ‘homeopathische profylaxe’ zou volgens meerdere homeopaten ‘aantoonbaar’ even effectief zijn als vaccineren, maar dan zonder vervelende bijwerkingen. Zo schrijft een homeopaat: ‘Homeopathische Profylaxe (HP) is een wetenschappelijk aangetoond alternatief voor vaccineren. MAAR: gegarandeerd zonder de schadelijke gevolgen van vaccinaties.’ Kinderarts Illy: ‘Kinderen en ouders worden in de luren gelegd door dit soort mededelingen die gewoon pertinent onwaar zijn.’

‘Ik maak me vooral zorgen over datgene wat er in een spreekkamer gebeurt, waar ouders onjuiste info krijgen en op basis van onjuiste info beslissingen nemen over niet vaccineren en druppeltjes geven, daar maak ik me zorgen over en eerlijk gezegd ook boos.’

'Aantoonbaar net zo'n goede bescherming'

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) speelt een belangrijke rol hierin. Zij noemt hp ‘homeopathische geneesmiddelen’ en schrijft op haar website: ‘Dus, als u wilt voorkomen dat uw kind de bof, mazelen, kinkhoest of een andere infectieziekte krijgt en u kiest er voor uw kind niet te laten vaccineren, dan is dit een methode die aantoonbaar net zo’n goede bescherming geeft als vaccinatie en gegarandeerd zonder de schadelijke gevolgen van de vaccins.’

Uitgelicht

boekhandel Dominicanen verkoopt online, net als andere boekwinkels, allerlei vaccinatie-kritische boeken / ANP MARCEL VAN HOORN

Moet je een anti-vaccinatie boek kunnen uitgeven?

De website van de NVKP is één van belangrijkste informatiebronnen voor ouders over vaccineren, naast de uitvoerder van het Rijksvaccinatieprogramma het RIVM, medewerkers van het consultatiebureau, familie en vrienden, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Uit onderzoek van De Monitor blijkt dat tenminste negentien van de bij de NVKP aangesloten behandelaars homeopathie aanprijzen als alternatief voor vaccinatie. Daarbuiten vinden wij er nog eens vijftien die het openlijk aanprijzen.

'Misleidend' en 'oneerlijk'

In Nederland mag voor geen enkel homeopathisch product een medische claim worden gedaan. Daarom maande de Reclame Code Commissie (RCC) eerder tien homeopaten die de profylaxe aanprijzen op hun website deze teksten te verwijderen, omdat deze ‘misleidend’ en ‘oneerlijk’ zouden zijn. Slechts één daarvan haalde de tekst volledig van de website.

Uitgelicht

Homeopaat Martin de Munck biedt homeopathische profylaxe aan. / De Monitor

Homeopaat legt uitspraak Reclame Code Commissie naast zich neer

De RCC laat De Monitor weten de gezondheidsinspectie tweemaal op de hoogte te hebben gebracht van de zaken. De inspectie zegt geen mogelijkheden te zien om op te treden: ‘Zolang er alleen in algemeenheden over homeopathische behandelingen en geneesmiddelen wordt gesproken, hebben wij geen mogelijkheden om te handhaven.’ Lees de volledige reactie van de inspectie onderaan het artikel.

'Die claims moeten we niet maken'

De NVKP heeft de tekst op de website na vragen van De Monitor aangepast. Voorzitter Anne-Marie van Raaij: ‘Dat 'aantoonbaar' dat is natuurlijk een beetje té. (…) ‘Die claims die moeten we niet maken.’ Wel blijft de NVKP de middelen aanbevelen. ‘Wij willen het toch onder de bevolking laten weten dat die mogelijkheid er is. Op de website geven wij summiere informatie.’

De Volledige reactie van de inspectie:

‘In Nederland mag iedereen zelf kiezen naar wat voor een soort behandelaar hij gaat. Die vrijheid is een grondrecht. Tegelijkertijd mogen zorgverleners geen schade aanrichten of iets doen dat een groot risico geeft op schade. Daar zijn we heel scherp op. We letten daar onder meer op basis van meldingen van patiënten, maar ook in ons reclametoezicht. Deze aanbieders maken reclame voor hun behandelmethode, de homeopathie. Dat mag. De inspectie treedt op als er meldingen binnenkomen van homeopathische behandelaren die gezondheidsclaims doen over ongeregistreerde geneesmiddelen in het bijzonder. Zie ook onze berichtgeving vorig jaar, toen we optraden tegen reclame voor homeopathische griepbehandelingen. (ter info: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2017/11/30/igj-neemt-maatregelen-tegen-verboden-reclame-voor-homeopathische-griepbehandeling ) Zolang er alleen in algemeenheden over homeopathische behandelingen en geneesmiddelen wordt gesproken, hebben wij geen mogelijkheden om te handhaven.’

Makers