Homeopathische therapieën die autisme zeggen te genezen, moeten verboden worden. Dat zeggen de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Kinderombudsvrouw tegen De Monitor. De therapie is volgens hen schadelijk voor kinderen. Vijftien wetenschappers en een aantal organisaties scharen zich achter dit verbod.

Uit onderzoek van De Monitor blijkt dat zo’n honderd homeopaten openlijk een dergelijke therapie aanbieden. Naar schatting zo’n duizend kinderen ondergaan dit per jaar.

De Monitor kwam op het spoor van deze behandelingen door onderzoek van de 17-jarige autistische scholier Elijah Delsink. Voor een schoolopdracht verdiepte hij zich in het verband tussen autisme en vaccineren en stuitte op de therapiën, die veelal gestoeld zijn op het (onbewezen) idee dat autisme veroorzaakt wordt door vaccinaties. Elijah stelt sindsdien alles in het werk om de therapiën verboden te krijgen.

“Een homeopathische therapie die zegt autisme te genezen, zou verboden moeten worden,” zegt kinderarts Karoly Illy, voorzitter van de NVK. “Autisme is niet te genezen. Als geclaimd wordt dat dat genezen kan worden, door welke therapie dan ook, dan is dat kwakzalverij.” Illy vindt het aanbieden van een dergelijke therapie schadelijk voor kinderen, omdat hen goede hulpverlening en goede begeleiding wordt onthouden.

Onze redactie telt rond de honderd Nederlandse websites waarop homeopathische therapeuten openlijk zeggen autisme te kunnen behandelen, dan wel te genezen. De meest genoemde behandeling heet CEASE-therapie, wat staat voor complete elimination of autistic spectrum expression. De redactie sprak met een kwart van deze therapeuten. Bij elkaar opgeteld zeggen zij deze therapie aan zo’n 400 kinderen per jaar te geven. Een voorzichtige schatting zou voor de honderd gevonden aanbieders uitkomen op ruim duizend kinderen per jaar.

Ook Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer wil dat het behandelaars verboden wordt te claimen dat ze kinderen kunnen genezen: “Dat je zegt: ‘Ik kan je genezen van autisme’, dat is bijzonder schadelijk. En als je zegt: ‘Moet die therapie verboden worden?’ Dat aspect moet sowieso verboden worden.”

Elijah Delsink stelde een manifest op waarin hij pleit voor een onderzoek naar de schadelijkheid van de therapie met als ultieme doel dat de therapie verboden wordt. In navolging van Illy pleiten nog vijftien wetenschappers op het gebied van autisme, ontwikkeling of farmacologie en een aantal organisaties voor een verbod op CEASE-therapie voor minderjarigen.

Wetenschappers die De Monitor hebben laten weten vóór een verbod te zijn voor minderjarigen op homeopathische therapieën die autisme zeggen te kunnen behandelen dan wel te genezen, zoals CEASE-therapie:

Batstra, L. Prof Dr Klinische psychologie, orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen.

Begeer, S.M. Dr. Autisme. Vrije Universiteit.

Buitelaar, J.K. Prof. Dr. Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Radboud Universiteit.

Bransen, J.A.M. Prof. Dr. Morele psychologie. Radboud Universiteit.

Heerdink, E.R. Prof. Dr. Klinische farmaco-epidemiologie. Universiteit Utrecht.

Hermans, J.M.A. Prof. Dr. Ontwikkelingspsychologie. Universiteit van Amsterdam.

Illy, K. E. Prof. Dr. Kinderarts en voorzitter Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Kraneveld, A.D. Prof. Dr. Farmacologie. Universiteit Utrecht.

Kupka, R.W. Prof. Dr. Psychiatrie. AMC.

Leseman, P.P.M. Prof. Dr. Orthopedagogiek. Universiteit Utrecht.

Meere, van der. J.J. Prof. Dr. Autismespectrumstoornissen. Rijksuniversiteit Groningen.

Kraneveld, A.D. Prof. Dr. Farmacologie. Universiteit Utrecht.

Leseman, P.P.M. Prof. Dr. Orthopedagogiek. Universiteit Utrecht.

Meere, van der. J.J. Prof. Dr. Autismespectrumstoornissen. Rijksuniversiteit Groningen.

Orobio de Castro, B. Prof. Dr. Ontwikkeling, orthopedagogiek. Universiteit van Amsterdam.

Polderman, T.J.C. Dr. Autisme. Vrije Universiteit.

-

Organisaties:

Lareb. Directeur A.C. Kant