Regelmatig krijgen we tips binnen over slepende burenruzies zonder dat de burgemeester of de woningcorporatie lijkt in te grijpen. 'Kan iemand de buurman stoppen?’ vroegen we in onze laatste oproep. ‘Nee’, schreef Martin ons die last heeft van zijn houtstokende buren. En Martin was niet de enige die ons schreef over de rokende schoorsteen van de buren.

'Ik heb last van houtstokende buren,’ begint Martin zijn e-mail. 'Dat begon met ééntje, ruim tien jaar geleden. Nu zijn het er inmiddels acht en verderop in de wijk zitten er nog veel meer.’ Martin heeft last van de stank en maakt zich zorgen om de gezondheidsrisico’s die het verbranden van hout met zich mee brengt. Talloze keren heeft Martin zijn buren hierop aangesproken. 'Mijn ervaring met stokers is dat ze niet over hun gedrag willen praten. Aanbellen levert een dichtgesmeten deur op. Buurtbemiddeling krijgt geen poot tussen de deur. De wijkagent wordt weggelachen. Ik heb het allemaal meegemaakt.’

En opvallend genoeg ontvingen we op onze laatste oproep over burenruzies nog vijf andere e-mails van mensen die last hebben of zorgen maken om de houtstokende buren. Bijvoorbeeld van Jos: 'Door asociaal stookgedrag van de buren wordt een normaal leven onmogelijk gemaakt. Gemeenten zeggen dat ze niets kunnen doen of kijken de andere kant op. (…) De gezondheid van deze mensen wordt ernstig in gebaar gebracht.' Wat is hier aan de hand?

'Gemeenten zeggen dat ze niets kunnen doen of kijken de andere kant op'

Tipgever Jos over het stookgedrag van zijn buren

Tien procent ervaart hinder door houtrook

We besluiten het dossier 'rookoverlast' te openen en werpen een blik op de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). We zien dat in Nederland zo’n 12 procent van de bevolking hinder ondervindt door houtrook. In een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lezen we dat fijnstof uit houtrook even schadelijk is voor de gezondheid als fijnstof uit het verkeer. Worden we ziek van houtrook? En zo ja, zijn er dan geen maatregelen nodig om de risico’s te verkleinen?

Volgens ons buurland België wel. De stad Gent lanceerde afgelopen weekend een campagne waarmee ze haar inwoners wil vragen om zo weinig mogelijk de open haard of houtkachel aan te steken. ‘Want twee uur hout branden heeft hetzelfde effect als 300 kilometer rijden met een vrachtwagen.’ Ook Antwerpen start volgend jaar zo’n campagne om de inwoners bewust te maken van de risico’s als je de kachel laat branden.

Maatregelen nodig?

Ook in Nederland lijkt dit onderwerp steeds hoger op de agenda te komen staan. In oktober vorig jaar publiceerden de noordelijke GGD's een rapport waaruit blijkt dat de hoeveelheid fijnstof die vrijkomt bij het stoken van hout de gezondheidsgrenzen overschrijdt. Daarop volgde afgelopen zomer een brief van het Longfonds aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat het hoog tijd wordt dat gemeenten adequate handvatten krijgen om gezondheidsschade door houtrook te voorkomen. Tientallen mensen zouden zich jaarlijks bij hen melden met het bericht dat ze ziek worden door de houtrook van hun buren.