Toetscultuur

Eerder maakten we een uitzending over de toetscultuur die zorgt voor stress bij kinderen op de basisschool. Na de uitzending krijgen we een tip over het taal- en leesonderwijs. “Leerkrachten en methodemakers richten zich op de toetsbare doelen in de Cito en andere toetsen," meent leerkracht Henny. "Dat maakt dat de taal op school enorm arm wordt.” Kinderen zouden de lessen saai vinden, omdat deze bestaan uit het doodanalyseren van teksten. Dat zorgt voor minder leesplezier en als gevolg daarvan zou hun leesvaardigheid dalen, horen we van deskundigen. Wat is er aan de hand met ons taal- en leesonderwijs? Welke invloed hebben de toetsen? En gaat de focus op de basisvaardigheden helpen? Weet je hier meer over? Laat het ons weten!

Meer over dit onderzoek

Praktijk in het onderwijs
| Uitzending

Talent gemist op school

We hebben tekort aan vakkrachten. Waarom duwen we dan kinderen naar havo en vwo, zelfs als ze juist praktische talenten hebben?

Praktisch werk, goed verdienen
| Artikel

Goed verdienen? Kies juist een praktisch beroep  

Terwijl we kinderen vooral naar havo en vwo duwen, blijkt dat je met praktisch werk goed verdient. Hoeveel is je talent waard?

Lenie van den Bulk met leerlingen

Creatief of handig? Dan krijg je op school minder waardering

Vooral wie goed is in rekenen en taal, krijgt complimentjes. Kinderen met praktische talenten krijgen minder waardering. De gevolgen daarvan zien we nu.

Celine

Vwo'er Celine veranderde bewust naar mbo. 'Mijn ouders moesten het vaak uitleggen'

Er is een groot tekort aan vakmensen, maar kinderen worden amper gestimuleerd een praktisch vak te leren. Wie dat toch doet krijgt zelfs te maken met vooroordelen.

Richt het onderwijs zich te veel op de toetsen?
| Nieuws

Kinderen einde basisschool niet meer getoetst op kennis

Krijgen vakken die getoetst worden meer aandacht op de basisschool? Critici zeggen van wel.

Makers