Toetscultuur

Eerder maakten we een uitzending over de toetscultuur die zorgt voor stress bij kinderen op de basisschool. Na de uitzending krijgen we een tip over het taal- en leesonderwijs. “Leerkrachten en methodemakers richten zich op de toetsbare doelen in de Cito en andere toetsen," meent leerkracht Henny. "Dat maakt dat de taal op school enorm arm wordt.” Kinderen zouden de lessen saai vinden, omdat deze bestaan uit het doodanalyseren van teksten. Dat zorgt voor minder leesplezier en als gevolg daarvan zou hun leesvaardigheid dalen, horen we van deskundigen. Wat is er aan de hand met ons taal- en leesonderwijs? Welke invloed hebben de toetsen? En gaat de focus op de basisvaardigheden helpen? Weet je hier meer over? Laat het ons weten!
Praktijk in het onderwijs
| Uitzending

Talent gemist op school

We hebben tekort aan vakkrachten. Waarom duwen we dan kinderen naar havo en vwo, zelfs als ze juist praktische talenten hebben?

Praktisch werk, goed verdienen
| Artikel

Goed verdienen? Kies juist een praktisch beroep  

Terwijl we kinderen vooral naar havo en vwo duwen, blijkt dat je met praktisch werk goed verdient. Hoeveel is je talent waard?

Lenie van den Bulk met leerlingen

Creatief of handig? Dan krijg je op school minder waardering

Vooral wie goed is in rekenen en taal, krijgt complimentjes. Kinderen met praktische talenten krijgen minder waardering. De gevolgen daarvan zien we nu.

Celine

Vwo'er Celine veranderde bewust naar mbo. 'Mijn ouders moesten het vaak uitleggen'

Er is een groot tekort aan vakmensen, maar kinderen worden amper gestimuleerd een praktisch vak te leren. Wie dat toch doet krijgt zelfs te maken met vooroordelen.

Richt het onderwijs zich te veel op de toetsen?
| Nieuws

Kinderen einde basisschool niet meer getoetst op kennis

Krijgen vakken die getoetst worden meer aandacht op de basisschool? Critici zeggen van wel.

Wat gebeurt er als je geen begrijpend lezen meer geeft op de basisschool?
| Artikel

Vijf vragen aan de directeur van de school waar kinderen lezen wél leuk vinden

De kinderen lezen heel veel, maar het vak begrijpend lezen; daar doen we niet aan.

Helpt het vak Begrijpend Lezen het leesplezier om zeep?
| Achtergrond

Saai en taai. Helpt het vak begrijpend lezen het leesplezier van kinderen om zeep?

Is er een verband tussen het vak begrijpend lezen en het gebrek aan leesplezier op de basisschool?

Donald Duck houdt zich niet bewust bezig met 'educatie'
| Artikel

Nederlandse kinderen lezen minder goed en dat merken ze ook bij Donald Duck: 'We zien een behoefte aan makkelijker lezen'

Grote angst was er in 1952 dat met de komst van Donald Duck de Nederlandse jeugd verpest en leeslui zou raken.

Hoe kan het dat Nederlandse kinderen minder plezier hebben in lezen en ook minder goed lezen?
| Artikel

Leesvaardigheid van Nederlandse 10-jarigen onder westers gemiddelde

Hoe kan het dat Nederlandse kinderen minder plezier hebben in lezen en ook minder goed lezen?

Werkboeken van lesmethodes doen leerkracht Petra denken aan vakantiedoeboeken.
| Artikel

Leerkracht Petra wil niet afhankelijk zijn van commerciële lesmethodes: ‘Het maakt het onderwijs schraal’

“De methode is een soort keurslijf voor de gemiddelde leerling."