Toetsstress

We krijgen tips binnen over kinderen die trainen voor Cito-toetsen of toetsen van een ander leerlingvolgsysteem. Dit zorgt voor prestatiedruk en geeft bovendien een vertekend beeld van het niveau dat bij een leerling past, want leerkrachten baseren hun schooladvies op de resultaten van deze toetsen. Van deskundigen horen we dat dit zogeheten 'Cito trainen' een logisch gevolg is van de waarde die wordt gehecht aan de uitslagen van toetsen. Zowel door de basisschool, als door het voortgezet onderwijs, als door de Onderwijsinspectie. Klopt dit? Wat meten we nou eigenlijk? En: zouden we daar wel zoveel waarde aan moeten hechten? Heb je ervaring met het toetsen van jouw kind? Of ben je leerkracht en wil je stoppen met toetsen? Laat het ons weten!

Meer over dit onderzoek

Hoogbegaafd en een vmbo-advies
| Artikel

Hoogbegaafd en toch een vmbo-advies: het overkwam Alines dochters

Het frustreert Aline dat het onderwijs zo rigide is. “Waarom hechten we zoveel waarde aan die toetsscores?”

Deze middelbare school wil geen hokjes: "De termen 'hoger' en 'lager' heb ik uit de school gebannen, net als op- en afstromen. Dat laatste klinkt als falen.'
| Artikel

Deze directeur schrapte 'hoog' en 'laag' op zijn middelbare school, en startte met succes een brede brugklas

De directeur schrapte 'hoog' en 'laag' op zijn middelbare school: "Wij spreken over doorstromen, ook van havo naar mavo".

Kinderen en leerkrachten proberen toetsscores te beïnvloeden, volgens deze leerkracht.
| Artikel

Leerkracht kwam erachter dat haar collega toetsuitslagen manipuleerde: ‘Ik dacht: dit klopt niet’

"Ik snap het wel. Er hangt tegenwoordig zoveel van die toetsen af."

Een basisschooldocent staat voor de klas
| Artikel

Geen tekenen, maar rekenen: basisschooldocent Aya (29) ziet dat al het plezier voor de eindtoets moet wijken

Alleen ‘Cito-vakken’ krijgen de aandacht, ten koste van tekenen, techniek en zelfs aardrijkskunde. Lerares Aya (29) ziet het op haar basisschool.

Stress door de eindtoets
| Oproep

Schooltoetsen zorgden bij Becca voor veel stress: ‘Vanaf groep 3 ging ik met buikpijn naar school’

Er wordt steeds meer gewicht gegeven aan de eindtoets in het basisonderwijs, waardoor de spanning bij veel kinderen oploopt.

bijles
| Artikel

Schooldirecteur: ‘In de lade van de leerling vonden we alle antwoorden op de toets’

“We vonden in de lade van de leerling een kladje met álle antwoorden van de Cito-toets.”

Makers