Vitale beroepen

De Rijksoverheid heeft in de corona-crisis een groot aantal beroepen als cruciaal bestempeld. Uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuiswerkt, maar wie een cruciaal beroep heeft, werkt gewoon door. Denk aan de zorg, defensie, politie, supermarkten, transport van voedsel, brandstoffen, en medicijnen. 

Wie gewoon doorwerkt moet zich houden aan de regels die zijn opgesteld. Maar kan dat altijd? Kun je in een GGZ-instelling medicatie toedienen, en anderhalve meter afstand bewaren? En als het contact minimaal moet zijn om besmetting te voorkomen, kun je dan nog wel mensen helpen, of goed behandelen? Loopt de geestelijke gezondheidszorg niet enorme achterstanden op omdat de behandeling is teruggeschroefd of zelfs stilgelegd? En wat betekent dat voor de patiënten?

Makers